Структура молекулярних граток речовин – Ковалентний зв’язок – Типи хімічного зв’язку

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ ЯЗОК

2. Типи хімічного зв’язку

2.3. Ковалентний зв’язок

Структура молекулярних граток речовин

Молекулярні речовини утворюють у твердому агрегатному стані молекулярну гратку. На відміну від іонної гратки між молекулами в молекулярній решітці існують лише слабкі вандерваальсові зв’язки.

 Структура молекулярних граток речовин   Ковалентний звязок   Типи хімічного звязку

Запам’ятайте: усі неметали, оксиди неметалів, безводні кислоти й органічні речовини у твердому стані утворюють молекулярну гратку. Через слабкі взаємодії між молекулами ці речовини, як правило, мають низьку температуру плавлення.

Увага: це не стосується полімерних речовин, які утворюють гігантські молекули, наприклад, вуглець у вигляді алмазу і графіту.
Структура молекулярних граток речовин – Ковалентний зв’язок – Типи хімічного зв’язку - Довідник з хімії


Структура молекулярних граток речовин – Ковалентний зв’язок – Типи хімічного зв’язку