СТРУКТУРА УГРУПОВАНЬ, ЗАКОНОМІРНОСТІ

Екологія – охорона природи

СТРУКТУРА УГРУПОВАНЬ, ЗАКОНОМІРНОСТІ – різні способи зв’язків та певна закономірність у розподілі ресурсів і чисельності складових угруповань видів у просторі й часі. В С. у. трапляються різноманітні способи зв’язків та взаємодії, які ведуть до встановлення певних закономірностей. Міжвидові взаємодії (конкуренція, хижацтво) звужують нішу кожного виду порівняно з розмірами, які допускає його фізіологія або морфологія. Внутрішньовидова конкуренція сприяє розширенню екол. ніші, а міжвидова призводить

до її звуження.

Якщо види подібні або якщо при скороченні ресурсів конкуренція посилюється, можливе конкурентне виключення видів із зон перекриття їхніх ніш.

У співіснуючих видів ніші розділені, причому у тварин – за трьома вимірами (у часі, просторі й трофічному), а у рослин – лише в часі й просторі.

Угруповання досягають насичення видами впродовж екол. та еволюц. часу. На макрогеогр. рівні види зміщують один одного горизонтально, при переході від одного місцезнаходження до ін. У більшості груп організмів спостерігається зміна видового багатства за градієнтом геогр. широти.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


СТРУКТУРА УГРУПОВАНЬ, ЗАКОНОМІРНОСТІ - Довідник з екології


СТРУКТУРА УГРУПОВАНЬ, ЗАКОНОМІРНОСТІ