СТРУКТУРАЛІЗМ

Культурологічний словник

СТРУКТУРАЛІЗМ (від лат. structura – взаємне розташування, зв’язок) – напрям гуманітарних досліджень, який обирає своїм предметом сукупність інваріантних зв’язків (структур) у динаміці різних систем.
СТРУКТУРАЛІЗМ