Структурна і функціональна організація клітин – ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА – БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА

БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА

Структурна і функціональна організація клітин

Клітина є елементарною структурною і функціональною одиницею організму. Процеси відтворення організму, обміну речовин і енергії відбуваються в його клітинах. Усі клітини побудовані за єдиним планом. Вони ікають цитоплазму з органелами та ядро. Кожна клітина ззовні вкрита мембраною, яка має складну будову і виконує важливі функції. Вона відокремлює внутрішнє середовище клітини від зовнішнього, забезпечуючи тим самим можливість існування клітини як окремої структурної одиниці. Мембрана має здатність до вибіркової проникності. Усі клітини мають однакові структурні елементи: ендоплазматичну сітку, комплекс Гольджі, рибосоми, мітохондрії, клітинний центр і ядро, які функціонують взаємоузгоджено. Ядро виконує функцію зберігання інформації про всі ознаки організму.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Структурна і функціональна організація клітин – ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА – БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ - Довідник з біології


Структурна і функціональна організація клітин – ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА – БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ