СУБ’ЄКТИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Культурологічний словник

СУБ’ЄКТИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА – це юридичні і фізичні особи, які мають правосуб’єктність, тобто можуть потенційно бути учасниками фінансових правовідносин, а суб’єкт фінансових правовідносин – це реальний учасник цих правових відносин.
СУБ’ЄКТИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА