СУБ’ЄКТИВНИЙ

Культурологічний словник

СУБ’ЄКТИВНИЙ – той, що існує тільки в єдності із суб’єктом, тобто людиною, і в усьому від неї залежний; протилежний об’єктивному.
СУБ’ЄКТИВНИЙ