СУБФОРМАЦІЯ

Екологія – охорона природи

СУБФОРМАЦІЯ – таксономічна одиниця, рангом нижча від формації, яка об’єднує всі рослинні асоціації з одними й тими самими едифікатором і субдомінантом.
СУБФОРМАЦІЯ