Сучасна політична карта Африки. Головні держави. Зв’язки України з країнами Африканського континенту

Розділ 2 МАТЕРИКИ

Тема 1. Африка

§24 Сучасна політична карта Африки. Головні держави. Зв’язки України з країнами Африканського континенту

Пригадайте

Що таке колонія?

Сучасна політична карта Африки. Географічну карту, на якій пока­зано кордони держав та їхні столиці, називають політичною картою. Майже 50 років тому більшість держав континенту були колоніями могутніх європейських держав. З 60-х років XX ст. африканські народи стали незалежними. Тільки чотири країни, як-от: Південна Африка, Єгипет, Ефіопія, Ліберія – не були

колоніями. Всі інші молоді незалежні держави стали на шлях самостійного розвитку переважно після Другої світової війни.

 Сучасна політична карта Африки. Головні держави. Звязки України з країнами Африканського континенту

Мал. 86. Йоганнесбург – одне з найбільших міст Південної Африки

Політично Африка є наймолод­шим регіоном світу. Середній вік держав – близько 40 років (ви­няток становить Ефіопія, вік якої понад 2000 років). Нині на Афри­канському континенті налічують 54 незалежні держави. Важливу роль в урегулюванні всіх конфлік­тів, що виникають на материку, відіграє ООН та створена 1963 року Організація Африканської Єдності.

Головні держави, проблеми їхнього

розвитку. Єдина розви­нена держава на материку – Південна Африка (мал. 86). Решта держав Африки належить до країн, що розвиваються. Для них характерний загальний низький рівень розвитку господарства, що є наслідком тривалого колоніалізму. Найрозвиненішими серед африканських країн є держави Північної Африки, з якими Україна підтримує тісні зв’язки – торго­вельні, транспортні, культурні, туристичні.

Північна Африка включає такі країни: Алжир, Лівію, Єгипет (мал. 87), Марокко, Туніс. Це так званий Арабський Захід – най­розвиненіший економічно регіон Африки. Усі країни мають вихід до Середземного моря, що впливає на їхні торговельні відносини з європейцями. Вони є постачальниками нафти і природного газу, ту­ристичних послуг, сільськогосподарської продукції, товарів легкої промисловості. Усі країни регіону є членами ООН і Арабської Ліги.

 Сучасна політична карта Африки. Головні держави. Звязки України з країнами Африканського континенту

Мал. 87. Каїр – столиця Єгипту

Географія культури

Країни Великої пустелі. Більшу частину Алжиру охоплює пус­теля Сахара. Тому промисловими центрами країни є прибережні міста. Тут виробляють будівельні матеріали й текстиль. Місто Алжир – один із найбільших портів Північноафриканського узбережжя: тут час­то можна побачити контейнерні судна та нафтові танкери.

Туніс відомий своїми стравами з кускусу. Кускус роблять із пшениці, яку товчуть до дрібних крупин, а потім обробляють парою, щоб вони стали легкими, мов повітряні кулі. Кускус вживають з бараниною або овочами.

Єгипет – найдавніший туристичний центр світу. Уже 2000 років тому сюди подорожували греки й римляни, щоб помилуватися старо­давніми храмами й гробницями. Нині щорічно Єгипет відвідує понад 2 млн туристів, щоб побачити такі чудеса світу, як великий Сфінкс, грандіозні піраміди фараонів тощо. Туризм є важливою статтею доходів Єгипту.

Загалом про Африку можна говорити як про найбідніший конти­нент світу. Продовольча проблема в умовах швидкого зростання кіль­кості населення є в Африці однією з найгостріших. Особливо бідними країнами є Габон, Центрально-Африканська Республіка (ЦАР), Чад, Нігер, Ефіопія, в яких переважає відстале сільське господарство. Вирощування однієї сільгоспкультури, низький рівень технічного оснащення, неконтрольоване випасання худоби призводять до ерозії грунтів, яка набуває катастрофічних масштабів. Бідою африкансько­го сільського господарства є стихійні лиха: засухи, повені, хвороби рослин, стрімке поширення шкідників.

На тлі зовсім бідних країн помітні успіхи в розвитку господарства мають Замбія, Танзанія, Демократична Республіка Конго. (Знайдіть ці країни на карті.) Попри певні успіхи окремих країн африканські країни загалом були й залишаються найбіднішими країнами світу.

ПІДСУМКИ

Політична карта Африки сформувалася після Другої світової війни.

На материку переважають країни, що розвиваються.

Запитання і завдання для самоперевірки

Спрогнозуйте, які види діяльності варто розвивати в країнах Африки. Поясніть свою відповідь.

Чим зумовлений різний рівень розвитку країн?

Чому Африку вважають політично наймолодшим континентом? Скільки незалежних держав існує на сучасній політичній карті Африки?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Сучасна політична карта Африки. Головні держави. Зв’язки України з країнами Африканського континенту - Географія


Сучасна політична карта Африки. Головні держави. Зв’язки України з країнами Африканського континенту