Сучасна політична карта Африки. Головні держави. Зв’язки України з країнами Африканського континенту

Розділ 2 МАТЕРИКИ

Тема 1. Африка

§24 Сучасна політична карта Африки. Головні держави. Зв’язки України з країнами Африканського континенту

Пригадайте

Що таке колонія?

Сучасна політична карта Африки. Географічну карту, на якій пока­зано кордони держав та їхні столиці, називають політичною картою. Майже 50 років тому більшість держав континенту були колоніями могутніх європейських держав. З 60-х років XX ст. африканські народи стали незалежними. Тільки чотири країни, як-от: Південна Африка, Єгипет, Ефіопія, Ліберія – не були

колоніями. Всі інші молоді незалежні держави стали на шлях самостійного розвитку переважно після Другої світової війни.

 Сучасна політична карта Африки. Головні держави. Звязки України з країнами Африканського континенту

Мал. 86. Йоганнесбург – одне з найбільших міст Південної Африки

Політично Африка є наймолод­шим регіоном світу. Середній вік держав – близько 40 років (ви­няток становить Ефіопія, вік якої понад 2000 років). Нині на Афри­канському континенті налічують 54 незалежні держави. Важливу роль в урегулюванні всіх конфлік­тів, що виникають на материку, відіграє

ООН та створена 1963 року Організація Африканської Єдності.

Головні держави, проблеми їхнього розвитку. Єдина розви­нена держава на материку – Південна Африка (мал. 86). Решта держав Африки належить до країн, що розвиваються. Для них характерний загальний низький рівень розвитку господарства, що є наслідком тривалого колоніалізму. Найрозвиненішими серед африканських країн є держави Північної Африки, з якими Україна підтримує тісні зв’язки – торго­вельні, транспортні, культурні, туристичні.

Північна Африка включає такі країни: Алжир, Лівію, Єгипет (мал. 87), Марокко, Туніс. Це так званий Арабський Захід – най­розвиненіший економічно регіон Африки. Усі країни мають вихід до Середземного моря, що впливає на їхні торговельні відносини з європейцями. Вони є постачальниками нафти і природного газу, ту­ристичних послуг, сільськогосподарської продукції, товарів легкої промисловості. Усі країни регіону є членами ООН і Арабської Ліги.

 Сучасна політична карта Африки. Головні держави. Звязки України з країнами Африканського континенту

Мал. 87. Каїр – столиця Єгипту

Географія культури

Країни Великої пустелі. Більшу частину Алжиру охоплює пус­теля Сахара. Тому промисловими центрами країни є прибережні міста. Тут виробляють будівельні матеріали й текстиль. Місто Алжир – один із найбільших портів Північноафриканського узбережжя: тут час­то можна побачити контейнерні судна та нафтові танкери.

Туніс відомий своїми стравами з кускусу. Кускус роблять із пшениці, яку товчуть до дрібних крупин, а потім обробляють парою, щоб вони стали легкими, мов повітряні кулі. Кускус вживають з бараниною або овочами.

Єгипет – найдавніший туристичний центр світу. Уже 2000 років тому сюди подорожували греки й римляни, щоб помилуватися старо­давніми храмами й гробницями. Нині щорічно Єгипет відвідує понад 2 млн туристів, щоб побачити такі чудеса світу, як великий Сфінкс, грандіозні піраміди фараонів тощо. Туризм є важливою статтею доходів Єгипту.

Загалом про Африку можна говорити як про найбідніший конти­нент світу. Продовольча проблема в умовах швидкого зростання кіль­кості населення є в Африці однією з найгостріших. Особливо бідними країнами є Габон, Центрально-Африканська Республіка (ЦАР), Чад, Нігер, Ефіопія, в яких переважає відстале сільське господарство. Вирощування однієї сільгоспкультури, низький рівень технічного оснащення, неконтрольоване випасання худоби призводять до ерозії грунтів, яка набуває катастрофічних масштабів. Бідою африкансько­го сільського господарства є стихійні лиха: засухи, повені, хвороби рослин, стрімке поширення шкідників.

На тлі зовсім бідних країн помітні успіхи в розвитку господарства мають Замбія, Танзанія, Демократична Республіка Конго. (Знайдіть ці країни на карті.) Попри певні успіхи окремих країн африканські країни загалом були й залишаються найбіднішими країнами світу.

ПІДСУМКИ

Політична карта Африки сформувалася після Другої світової війни.

На материку переважають країни, що розвиваються.

Запитання і завдання для самоперевірки

Спрогнозуйте, які види діяльності варто розвивати в країнах Африки. Поясніть свою відповідь.

Чим зумовлений різний рівень розвитку країн?

Чому Африку вважають політично наймолодшим континентом? Скільки незалежних держав існує на сучасній політичній карті Африки?
Сучасна політична карта Африки. Головні держави. Зв’язки України з країнами Африканського континенту