Сучасні художні напрями

Розділ IV ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА УКРАЇНИ XX СТ.

ТЕМА 1. ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

§25. Народне мистецтво та основні центри художніх промислів. Сучасні художні напрями українського мистецтва

Сучасні художні напрями

Картина художнього життя XX ст. не порівнянна ні з однією з минулих епох за своєю різноманітністю і парадоксальністю. Виникло безліч нових жанрів – або внаслідок переосмислення традиційних (наприклад концептуальне мистецтво, коли в картинах зображення заміняють написи), або завдяки новим технічним можливостям (комп’ютерна

графіка). Надзвичайно поширився синтез мистецтв.

Пригадайте, чим відрізняється мистецтво XX ст. від мистецтва попередніх епох.

На початку XX ст. у сфері художньої творчості виникло безліч течій, груп, шкіл, які позначають збірним терміном “модернізм”*. Об’єднував їх насамперед авангардизм* – розрив із визнаними нормами і традиціями, бунт проти старих форм не тільки в мистецтві, але й у житті взагалі.

Але авангард XX ст. все ж таки суттєво відрізнявся від усіх попередніх авангардних течій. Його специфічна риса – повний розрив із традиційними, передовсім реалістичними, методами художньої

творчості. Другу половину XX ст. в мистецтві визначають як постмодернізм**.

* Модернізм – загальна назва течій у мистецтві XX ст., яким властиві заперечення реалізму, пошук нових художніх форм.

* Авангардизм (авангард) – принципово нове мистецьке явище, що з’явилося на початку XX ст. Українським авангардом вважаються перші течії модернізму.

** Постмодернізм – напрям у мистецтві, що прийшов на зміну модернізму, спрямований проти безликої стандартизації.

 Сучасні художні напрями

В. Єрмилов. Червона Україна

 Сучасні художні напрями

К. Малевич. Дроворуб

 Сучасні художні напрями

О. Богомазов. Правлення пили

 Сучасні художні напрями

Г. Нарбут. Ілюстрація до поеми І. Котляревського “Енеїда”

Художники цього напряму у своїх творах вдавалися до колажу, відеоефектів, гіперреаліз – му. Живопис постмодернізму, відмовившись від зображальності, естетичності, прагнув реагувати на важливі проблеми сучасного суспільного життя.

Одним із напрямів постмодернізму є гіперреалізм*. Зображальні засоби гіперреалістів значною мірою новаторські. Гіперреалісти, намагаючись досягти “надреальності”, використовували засоби, не вживані у традиційному малярстві: акрилові фарби, фарборозпилювачі, трафарети, шліфували і полірували поверхню картини, щоб позбутися мазків пензля. Полотна гіперреалістів часто були великого формату, зображували об’єкти крупним планом.

Набув поширення і концептуалізм*. Представники концептуального мистецтва відмовлялися від створення традиційних художніх творів, а натомість зверталися до концептуальних об’єктів у формі ідей чи проектів. Твори концептуалістів поєднують несполучувані предмети, часто побутові речі, і супроводжуються певним текстом (написом).

* Гіперреалізм – мистецький напрям XX ст., для якого характерним є наслідування фотографії живописними та графічними засобами.

* Концептуалізм – мистецький напрям XX ст., який грунтується на поєднанні несполучуваних предметів.

 Сучасні художні напрями

К. Кустодієв. Портрет Г. Нарбута

Тісні зв’язки між окремими видами мистецтва відбуваються в інсталяції*, головною метою якої є візуальне поєднання світу реальних об’єктів, що існують поряд із людиною.

*Інсталяція – просторова композиція, створена з різних речей.

 Сучасні художні напрями

О. Богомазов. Автопортрет


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Сучасні художні напрями - Мистецтво


Сучасні художні напрями