Сукупна пропозиція

Сукупна пропозиція – маса виготовлених товарів, які є на ринку або можуть бути доставлені на нього. С. п. – запаси товарів, що відповідають попитові, а також маса товарів, яка може бути доставлена на ринок з урахуванням можливостей виробництва та доставки в пункти, де на них є попит. У політекономічному контексті С. п. – сукупність наявних товарів і послуг, з приводу створення яких та їх наявності на ринку формується певна сукупність відносин економічної власності між різними суб’єктами господарювання і яку (кількість товарів) виробники

хочуть відчужити з метою привласнення відповідного загального еквівалента. С. п. – другий аспект ринкової структури. Визначається обсягом випущеної продукції (виконаних робіт), рівнем витрат виробництва та рівнем цін, продуктивністю праці, розвитком науково-технічного прогресу, спрямованістю державного внутріполітичного курсу. її обсяг і склад залежать також від ступеня монополізації економіки, оскільки монополія реалізує передусім власні інтереси як виробник. З огляду на це для отримання додаткового прибутку вона може штучно скорочувати обсяг виробництва і, отже, створювати штучний дефіцит
і диктувати високі ціни на свою продукцію. За вільної конкуренції сукупний попит зростає під впливом підвищення цін, а за монополізації підвищення цін не обов’язково стимулює зростання пропозиції, – вона може скорочуватися. С. п. зростає із зниженням витрат виробництва, появою нових товарів, розширенням сфери послуг, дією тенденції до підвищення цін. Зі збільшенням масштабів виробництва, поліпшенням просування товарів на ринок розширюються потенційні можливості пропозиції товарів. С. п. перебуває в єдності з сукупним попитом. Відповідність С. п. сукупному попиту на нижчій стадії капіталізму встановлюється завдяки механізму ринкового господарювання через переливання капіталу та робочої сили з однієї галузі в іншу та механізмові конкуренції, що зумовлює встановлення пропорцій суспільного виробництва; на вищій стадії капіталізму – завдяки цьому механізму і передусім внаслідок державного та наддержавного регулювання. Зміни сукупного попиту та його структури спричиняють відповідні зміни С. п. і подпорядковуються закону попиту і пропозиції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Сукупна пропозиція - Економічний словник


Сукупна пропозиція