Сукупний доход на члена сім’ї

Сукупний доход на члена сім’ї – розмір щомісячних грошових доходів з розрахунку на одного члена сім’ї для визначення права сімей з дітьми на щомісячну допомогу на дітей віком до 16 років (учнів до 18 років), грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом за трьома і більше дітьми віком до 16 років, допомогу непрацюючим жінкам для догляду за дитиною з 2- до 3-річного віку. Порядок розрахунку С. д. встановлюється законодавством і визначається за доходами сім’ї за попередній квартал. Середньомісячний С. д. на члена сім’ї обчислюється

на підставі поданих громадянами документів про доходи діленням загальної суми доходів сім’ї за квартал на 3, а потім на число членів сім’ї. При цьому до складу сім’ї зараховуються: чоловік, дружина, діти до 18 років, які перебувають на утриманні, інші особи, якщо вони проживають у сім’ї: діди, бабусі, брати і сестри подружжя, діти, батьки яких позбавлені батьківських прав, діти від 18 років і старші, деякі інші категорії осіб. До С. д. сім’ї зараховуються всі види заробітної плати, надбавки та
премії, інші грошові виплати, які мають систематичний характер; стипендії, пенсії, допомоги (крім одноразових); доходи від підприємницької діяльності та заняття кустарно-ремісничими промислами; всі види винагород літературним працівникам (штатним і позаштатним); натуральна оплата. До С. д. не зараховуються одноразові премії, заробіток студентів та учнів під час виробничої практики, канікул, деякі види грошових компенсацій, допомоги малозабезпеченим громадянам тощо.
Сукупний доход на члена сім’ї