Сукупний грошовий обіг

Сукупний грошовий обіг – загальна сукупність платежів за певний період у готівковій і безготівковій формах у масштабі всієї країни.
Сукупний грошовий обіг