Сукупний суспільний продукт

Сукупний суспільний продукт – сукупність створених матеріальних благ за відповідний період часу. Визначається як сума валової продукції галузей матеріального виробництва: промисловості, сільського, лісового господарства, будівництва, вантажного транспорту, зв’язку (у тій частині, що обслуговує матеріальне виробництво), торгівлі і громадського харчування, матеріально-технічного забезпечення, заготівлі сільськогосподарських продуктів, а також інших галузей матеріального виробництва. За матеріально-речовим складом С. с. п. поділяється

на засоби виробництва і предмети споживання. За вартістю – на вартість спожитих засобів виробництва (перенесена вартість) і новостворену вартість. Певна частина С. с. п. створюється в особистому підсобному господарстві колгоспників, робітників і службовців. У С. с. п. багато разів відображаються затрати минулої і живої праці, що мали місце на стадіях суспільного виробництва. Отже, у С. с. п. існує повторний рахунок вартості. Це зумовлено тим, що С. с. п. включає увесь внутрігалузевий і міжгалузевий оборот продукції. Економічно повторний рахунок є необхідністю і відображає справжні процеси і відносини
між учасниками виробництва різних галузей народного господарства в умовах сучасного розвинутого суспільного поділу праці. Отже, С. с. п. є лише загальним, валовим результатом різних процесів суспільного виробництва, що здійснюється численними підприємствами і господарствами різних галузей матеріального виробництва.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Сукупний суспільний продукт - Економічний словник


Сукупний суспільний продукт