Сукупність

Сукупність – об’єднання (групування) об’єктів, явищ, процесів – елементів С. Це загальне первинне поняття, яке неможливо означити. С. є заданою, якщо вказано групувальну ознаку (властивість), характерну для її елементів. Відокремлена частина С. має назву “група” (“підгрупа”). Зокрема, підприємства об’єднують за типом і характером виробництва, а в межах кожної такої С. виокремлюють групи елементів за вартістю основних виробничих фондів або за кількістю персоналу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Сукупність - Економічний словник


Сукупність