Свідоцтво

Свідоцтво – 1) документ, який засвідчує що-небудь; 2) титул, що підтверджує право володіння частиною капіталу фірми. Розрізняють С.: заставне (документ про заставу боржником майна, який надає кредитору право продажу відданого в заставу майна у разі несвоєчасної сплати боргів); про вклади (банківський сертифікат, що підтверджує вклад клієнта і визначає умови наступних надходжень, зняття з рахунку, а також сплату відсотків); про походження товару (документ, виданий митними органами, який підтверджує, в якій країні виготовлено товар); пайове (документ, що засвідчує внесення паю, але не є видом цінного папера); страхове (тимчасовий страховий документ, виданий страхувальником при укладанні договору страхування до видачі поліса).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Свідоцтво - Економічний словник


Свідоцтво