Свідомість та самосвідомість як даність та як проблема

Філософія світ людини

Свідомість та самосвідомість як даність та як проблема

Філософська антропологія концентрує свою увагу на інваріантних (у даному разі загальнолюдських), стійких природних, соціокультурних і особистісних якостях людини, взятих у їх суспільно-історичній та культурній плинності, специфічності стосовно певної епохи, далі – на антропологічних межах людського образу в безмежжі буття самовдосконалення. Чільне місце посідають тут питання про свідомість і самосвідомість, без яких неможливо собі уявити людське буття.
Філософсько-антропологічне бачення згаданих питань виходить за межі суто гносеологічного і розглядає його як складову проблеми людської суб’єктивності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Свідомість та самосвідомість як даність та як проблема - Довідник з філософії


Свідомість та самосвідомість як даність та як проблема