СВІТІННЯ МОРЯ

Екологія – охорона природи

СВІТІННЯ МОРЯ – явище, зумовлене наявністю в поверхневих шарах води організмів, здатних до біолюмінесценцїї.
СВІТІННЯ МОРЯ