Світові ринки машин та обладнання

Світові ринки машин та обладнання – сукупність господарських відносин між суб’єктами світового господарства з приводу продажу, обслуговування, оренди машин та обладнання. С. р. м. та о. охоплюють машинобудівні галузі промисловості. Характерним для них є підвищення пропозиції над попитом, географічна концентрація покупців, високі вимоги до технічного і якісного рівня техніки, що поставляється, швидка зміна попиту на машинобудівну продукцію та послуги, широта та багатогранність форм і методів реалізації машин та обладнання. С. р. м. та

о. розподіляються за галузевим, асортиментним критеріями, у зв’язку з чим можна виділити ринки обладнання для машинобудівної, хімічної, легкої, видобувних галузей промисловості тощо: На С. р. м. та о. продаж продукції відбувається за допомогою прямого методу (укладання угоди між споживачем і виробником), побічного – через посередників, комбінованого або змішаного – через спільні підприємства, змішані товариства, що діють на акціонерних засадах. Останні на С. р. м. та о. мають певні переваги, оскільки безпосередньо діють на ринку покупця і можуть оперативно реагувати на необхідність внесення змін
в якісні і комерційні характеристики машин та обладнання на конкретному ринку, забезпечити доопрацювання проданого товару, його обслуговування до і після продажу. Суттєвою рисою С. р. м. та о. є широке використання консигнаційних угод. Поряд з можливим продажем продукції консигнатор гарантує її якісне зберігання, рекламу, демонстрацію, ремонт, здійснює консультаційні послуги, інформує про кон’юнктуру ринку. В числі основних форм реалізації продукції на С. р. м. та о. виділяються комплексні поставки, поставки окремих видів готової продукції серійного виробництва, поставки деталей та вузлів. Значно розширює можливості задоволення потреб покупців на С. р. м. та о. надання послуг у сфері інжинірингу, технічного обслуговування, постачання запасних частин, оренди обладнання, навчання спеціалістів. Перспективним напрямом стабільного функціонування світових ринків машин та обладнання є спеціалізація та кооперування виробництва, прямі зв’язки, обмін патентами і ліцензіями, спільні науково-технічні розробки. Для реалізації товару на С. р. м. та о. використовується торгівля на комерційних засадах, зустрічна торгівля, біржі, торги, аукціони.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Світові ринки машин та обладнання - Економічний словник


Світові ринки машин та обладнання