Світовий океан та його частини. Острови в океані

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Тема 3. Гідросфера

§ 46. Світовий океан та його частини. Острови в океані

Пригадайте

До якої з оболонок Землі належать океани? (Див. § 45.)

Світовий океан – безперервний водний простір на поверхні Землі. Світовий океан – важлива складова гідросфери: адже саме на океан припадає більша частина (96 %) її об’єму. Слово “океан” прийшло до нас з давньогрецьких міфів. Так називали бога однойменної великої ріки, яка омиває увесь земний світ. Звідси й з’явилося поняття “світовий океан”. Простори,

охоплені ним, настільки значні, що нашу планету іноді називають водною планетою. Світовий океан охоплює 3/4 території Землі, і лише 1/4 її поверхні припадає на суходіл (мал. 131). Поверхню Світового океану називають акваторією.

Світовий океан і суходіл дуже відрізняються, проте вони не ізольовані один від одного: між ними постійно відбувається обмін речовин, зокрема завдяки колообігу води у природі.

За останні 1500 років рівень Світового океану безперервно підвищувався. Протягом XX ст. він піднявся на 0,1-0,2 м. Причиною цьому, ймовірно, стало танення льоду на суходолі, зумовлене глобальним потеплінням.

Нині рівень океану підвищується у Північному Льодовитому океані на 2,6 мм/рік, в Атлантичному – близько 2 мм/рік, у Тихому – 1 мм/рік, в Індійському – 0,6 мм/рік.

Наслідки підвищення рівня Світового океану можуть бути досить значними. Передусім опиняться під водою величезні низинні території. А руйнування берегів подекуди може набути катастрофічних масштабів.

Основні частини Світового океану. Світовий океан такий великий, що материки на його поверхні виглядають як острови. Проте саме материки поділяють Світовий океан на основні частини, що дістали назви Тихий, Атлантичний, Індійський і Північний Льодовитий океани. (За малюнком 131 порівняйте площі океанів Землі.) Кожний з океанів має свої природні особливості. Водночас усі океани мають багато спільного, оскільки їхні води вільно сполучаються і перемішуються.

Наука стверджує

Рівень Світового океану підвищуватиметься. Величину підняття рівня океану у найближчі 100 років оцінюють по-різному – від 10-20 см до 4 м. Такі розходження пов’язані з тим, що складно передбачити те, як реагуватимуть на глобальне потепління сучасні льодові щити Антарктиди і Гренландії.

Антарктида має “свій” океан! Донедавна вважалося, що Антарктида “купається” у водах трьох океанів – Тихого, Атлантичного та Індійського. Однак нині вчені дійшли висновку, що акваторія навколо Льодяної Королеви має всі ознаки окремого океану. Він був названий Південним океаном. Це єдиний з океанів, межі якого здебільшого визначають за течією Західних Вітрів, що завдяки постійному рухові повітряних мас утворилася між 40° та 65° південної широти.

 Світовий океан та його частини. Острови в океані

Мал. 131. Частини Світового акеану

 Світовий океан та його частини. Острови в океані

Мал. 132. Узбережжя Берингового (а) і Чорного (б) морів

Частини океанів, які глибоко заходять у сушу або відокремлені від океанів островами і півостровами, називають морями. Розрізняють окраїнні, Середземні та міжострівні моря. Окраїнні моря розміщуються по окраїнах материків і мало вдаються в суходіл, як-от: Баренцове в Північному Льодовитому океані, Аравійське в Індійському океані, Берингове в Тихому океані (мал. 132, а).

Середземні моря розташовуються всередині материка або між материками і з’єднуються з океаном однією або кількома протоками. Прикладом морів цього типу є Чорне (мал. 132, б), Середземне і Азовське в Атлантичному океані, Біле море в Північному Льодовитому океані, Червоне море в Індійському океані.

Міжострівні моря розміщуються між островами. Прикладом морів цього типу є Яванське, Банда в Тихому океані.

Дивовижні об’єкти і явища

Море без берегів. У Світовому океані є лише одне море без берегів – Саргасове. Це море – справжнє царство одного з різновидів водоростей. Португальські мореплавці з експедиції Христофора Колумба назвали їх “саргасо”, оскільки бульбашки повітря на водоростях за своєю формою нагадували сорт винограду з такою назвою. Саргасові водорості не закріплені на дні, а вільно дрейфують у водах Атлантики, утримуючись у межах великого колообігу морських течій тропічних широт. Унаслідок зміни впродовж року меж морських течій межі моря також змінюються і площа його становить 6-7 млн км2.

Частину океану або моря, що глибоко вдається у суходіл, але має вільний зв’язок з океаном, називають затокою (мал. 133). В окремих випадках назва затока історично закріпилася за такими частинами Світового океану, що є по суті морями, як, наприклад, Мексиканська, Гудзонова або Перська затоки.

Відносно вузьку частину водного простору, що сполучає дві сусідні водойми і роз’єднує ділянки суходолу, називають протокою (мал. 134). Прикладами проток є Керченська, Босфор, Магелланова.

Острови в океані. Порівняно невелику ділянку суходолу, з усіх боків оточену водами океану або моря, називають островом. Трапляються поодинокі острови й групи островів – архіпелаги. Наприклад, у Тихому океані налічують щонайменше 7000 островів і архіпелагів.

 Світовий океан та його частини. Острови в океані

Мал. 133. Затока

 Світовий океан та його частини. Острови в океані

Мал. 134. Протока

Острови утворюються по-різному. Колишні частини материка, що відокремились унаслідок рухів земної кори, це острови материкового походження, як-от Гренландія чи Мадагаскар. Острови можуть бути вулканічного походження, наприклад Гавайські. Острови можуть утворюватися також завдяки діяльності живих організмів. Прикладом є Великий Бар’єрний риф – скупчення коралових островів, утворених біля північно-східних берегів Австралії кораловими поліпами (морськими організмами).

Дивовижні об’єкти і явища

“Рекордсмени” Світового о к е а н у. Найбільше (5,7 млн км2) і найглибше (10 265 м) серед морів Світового океану – Філіппінське, що у Тихому океані. Найбільша затока – Бенгальська (2,2 млн км2) в Індійському океані. Найдовша серед проток – Мозамбікська (1760 км), що відокремлює від Африки о. Мадагаскар. Найширша і найглибша протока – Дрейка, яка розділяє Південну Америку і Антарктиду. Найширша частина її сягає 1120 км, а максимальна глибина – 5249 м. Найбільший з островів – Гренландія (2176,0 тис. км2), розташований у двох океанах (Атлантичному і Північному Льодовитому) і у 3,5 раза менший за найменший материк (Австралію). Найбільший архіпелаг світу – Великі Зондські острови, який об’єднує понад 13,5 тис. островів! Він розташований на межі Тихого та Індійського океанів.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10

Позначення на контурній карті морів, проток, заток, островів, півостровів

Позначте на контурній карті моря: Чорне, Азовське, Середземне, Червоне, Берингове; протоки: Керченську, Босфор, Гібралтарську, Магелланову, Дрейка, Берингову; затоки: Біскайську, Бенгальську, Мексиканську, Гвінейську; острови: Великобританія, Шрі-Ланка, Великі Зондські, Великі Антільські, Гренландія, Мадагаскар; півострови: Аравійський, Кримський, Апеннінський, Індостан, Індокитай, Лабрадор, Сомалі; Маріанську западину.

ПІДСУМКИ

Світовий океан – безперервний водний простір на поверхні Землі.

Світовий океан поділяють на чотири океани.

Моря, затоки і протоки – частини Світового океану.

– За походженням усі острови в океані поділяють на материкові, вулканічні та коралові.

Запитання і завдання для самоперевірки

Чи можна, рухаючись уздовж лише одного меридіана, перетнути усі океани планети?

За фізичною картою визначте відстань, що відділяє вас від найближчого моря.

Чому різні океани Землі мають багато спільного?

Як називають безперервний водний простір на поверхні Землі?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Світовий океан та його частини. Острови в океані - Географія


Світовий океан та його частини. Острови в океані