Світовий ринок сировини

Світовий ринок сировини – система економічних відносин між окремими країнами, ТНК та міжнародними монополіями з приводу купівлі-продажу різних видів сировини. В цю систему входять організаційно-економічні відносини з приводу організації торгівлі сировиною на товарних біржах, аукціонах, міжнародних торгах та укладання контрактних угод; відносини економічної власності з приводу формування ціни на сировину, оплати послуг посередників (якщо така торгівля ведеться за їх участю), встановлення занижених цін розвиненими країнами світу, ТНК

та іншими суб’єктами на сировину, що продається слаборозвиненими країнами світу тощо. Встановлення таких монопольно низьких цін зумовлене значною монополізацією С. р. с. з боку ТНК та міжнародних монополій у формі картелів. Так, за даними експертів ЮНКТАД, 3-6 компаній контролюють 80-85% ринку міді, 90- 95% ринку залізної руди. Певною мірою це зумовлено переходом розвинених країн світу до ресурсоощадних технологій, економією сировини, широким використанням вторинної сировини, лібералізацією торгівлі, наявністю торгових бар’єрів та ін. чинниками. Переважна частина експорту України має сировинну спрямованість.
Значною мірою подібним до С. р. с. є світовий ринок сільськогосподарської продукції та продовольства. Якщо наприкінці 80-х XX ст. Україна експортувала сільськогосподарської продукції на 30 млрд дол., то на початку XXI ст. експорт таких товарів зменшився майже в 10 разів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Світовий ринок сировини - Економічний словник


Світовий ринок сировини