Світовий ринок золота

Світовий ринок золота – сукупність економічних відносин між країнами світу (в т. ч. окремими компаніями, банківськими домами, спеціалізованими фірмами тощо) з приводу регулярної купівлі-продажу золота. Окремими підсистемами цього ринку є організаційно-економічні відносини – з приводу вивчення ринку та організації купівлі-продажу золота; техніко-економічні відносини – з приводу видобування золота передусім країнами-виробниками (ПАР, США, Австралія та ін.), його очищення і виготовлення злитків спеціалізованими фірмами; відносини

економічної власності між продавцями (золотовидобувними країнами, власниками приватних і державних запасів, спекулянтами тощо) і покупцями (промисловими компаніями, які використовують золото у промислових цілях, ювелірами, інвесторами, тезавраторами та ін.) – з приводу встановлення цін на золото, його доставки, плати за страхування та ін. Певним чином на відносини економічної власності на С. р. з. впливають коливання валютних курсів, відсоткових ставок, ухиляння від податків при вкладанні коштів на купівлю золота (оскільки у багатьох країнах такі вкладення не оподатковуються), темпи інфляції, транспортні
витрати та ін. Загалом у світі нині налічується понад 50 видів С. р. з., які відрізняються формами операцій, масштабами і сферою розвитку тощо. Найбільші ринки золота знаходяться в Лондоні, Цюріху, Мілані. Світова ціна на золото встановлюється на Лондонському ринку й узгоджується з ринком у Цюріху. У 1996 найбільші золотодобувні монополії шляхом укладання форвардних контрактів продали понад 2000 т золота; 2001 – 3,9 тис. т; 2002 – майже 4 тис. т (у т. ч. на ювелірне виробництво – 2,7 тис. т, тезаврація у злитки – 250 т, хеджування виробників золота – 423 т, інше виробництво – 480 т, чисті інвестиції – 135 т). Ціна унції золота на Лондонському ринку 2001 становила 271 дол., 2002 – 310 дол.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Світовий ринок золота - Економічний словник


Світовий ринок золота