Свобода слова

Політологічний словник

Свобода слова – одна з наріжних демократичних свобод громадянського суспільства. С. с. – право кожного громадянина вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово аби в інший спосіб, зокрема з допомогою ЗМІ. С. с. гарантується Конституцією України. Право на С. с. може бути обмежене лише в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, охорони здоров’я громадян, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. В Україні заборонено створення та фінансування державних органів, установ, організацій або посад для цензури масової інформації.

Бондар Ю. В. Свобода слова: українська мірка. – К., 2004; Україна: інформація і свобода слова. Статті, закони, постанови, нормативні документи. – К., 1997; Чинне законодавство України. – К., 2003.

Ю. Бондар


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Свобода слова - Довідник з політології


Свобода слова