СХОЖІСТЬ І ВІДМІННОСТІ МІЖ МІТОЗОМ І МЕЙОЗОМ – РОЗМНОЖЕННЯ І ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ ЦИТОЛОГІЇ

РОЗМНОЖЕННЯ І ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

СХОЖІСТЬ І ВІДМІННОСТІ МІЖ МІТОЗОМ І МЕЙОЗОМ

Головні риси схожості між мітозом і мейозом торкаються механізмів, за допомогою яких хромосоми й інші клітинні органели реплікуються і переміщаються в клітині перед її поділом і під час самого поділу. Механізми цитокінезу при мітозі та мейозі теж схожі.

Відмінності між цими двома процесами перераховані в таблці.

Відмінності між стадіями мітозу і мейозу.

cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse">

Стадія

Мітоз

Мейоз

Профаза

Хромоміри не помітні Гомологічні хромосоми відособлені

Хіазми не утворюються Кросинговеру не відбувається

Хромоміри помітні Гомологічні хромосоми кон’югують Хіазми утворюються Кросинговер може бути

Метафаза

Пари хроматид розташову­ються на екваторі веретена

Пари хроматид розташовують­ся на екваторі веретена тільки в другому поділі мейозу

Центроміри шикуються в одній площині на екваторі веретена

Центроміри

в першому роз­поділі мейозу розташовуються над і під екватором на однако­вих відстанях від нього

Анафаза

Центроміри діляться Хроматиди розходяться

Центроміри діляться тільки в другому розподілі мейозу Хроматиди розходяться в дру­гому поділі мейозу. У першо­му поділі розходяться цілі хромосоми

Телофаза

Хроматини, що розходяться, ідентичні

Хромосоми, що розходяться, можуть виявитися неідентичними в результаті кросинговеру

Число хромосом в дочірніх клітинах те ж, що і в батьківських клітинах Дочірні клітини містять обидві гомологічні хромосоми (у диплоїдів)

Можливо в гаплоїдних, диплоїдних і поліплоїдних клітинах

Число хромосом в дочірніх клітинах удвічі менше, ніж у батьківських Дочірні клітини містять тільки по одній з кожної пари гомологічних хромосом Тільки в диплоїдних і поліплоїдних клітинах

Де

Відбуваєть­ся поділ даного типу

Відбувається при утворенні соматичних клітин і деяких спор, а також при утворенні гамет у рослин, у яких має місце чергування поколінь

При гамето – або спорогенезі

Особливості, пов’язані з статтю, і відмінності між тваринами й рослинами. Наведений вище опис мейозу загалом припустимий до всіх тварин і рослин обох статей, але між ними існують також деякі важливі відмінності.

А. Чоловіча стать. У тварин розділення клітини відбувається в кінці як першого, так і другого поділів мейозу, дочірні клітини негайно ж втрачають зв’язок один з одним і стають незалежними. Усі чотири продукти мейозу виживають, перетворюються на сперматиди, а потім на спермін. У рослин відбувається формування клітинних стінок, і дочірні клітини залишаються зв’язаними, утворюючи до кінця першого поділу мейозу діаду, а до кінця дру­гого – тетраду. Усі продукти мейозу теж виживають і перетво­рюються на пилкові зерна.

Б. Жіноча стать. Як у рослин, так і у тварин з чотирьох про­дуктів мейозу виживає тільки один, який створює ядро яйцеклі­тини. У тварин перший поділ мейозу асиметричний – він приво­дить до утворення ооциту другого порядку і полярного тільця. Другий поділ мейозу теж асиметричний: ооцит другого порядку ділиться на яйцеклітину і друге полярне тільце (перше полярне тільце також може ділитися на два, але всі полярні тільця дегене­рують); таким чином, в результаті мейозу утворюється тільки один функціональний ооцит. У рослин мейоз приводить до утво­рення чотирьох ядер, які містяться в зародковому мішку. Три з них дегенерують, а четверте дає початок ядрам зародкового мішка і ядру яйцеклітини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


СХОЖІСТЬ І ВІДМІННОСТІ МІЖ МІТОЗОМ І МЕЙОЗОМ – РОЗМНОЖЕННЯ І ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ - Довідник з біології


СХОЖІСТЬ І ВІДМІННОСТІ МІЖ МІТОЗОМ І МЕЙОЗОМ – РОЗМНОЖЕННЯ І ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ