Табуляграма

Табуляграма (від лат. tabula та гр. gramma – письмовий знак, риска, лінія) – отриманий внаслідок розрахунку звітний документ у формі таблиці, відомості, графіка тощо, який віддруковано на табуляторі або друкарському пристрої комп’ютера.
Табуляграма