ТАКИР

Екологія – охорона природи

ТАКИР – плескаті зниження в пустелях і напівпустелях Сер. Азії та Казахстану, вкриті глинистими відкладами.
ТАКИР