Такса

Такса (такса) – конкретно визначений органами або недержавними організаціями єдиний рівень цін на товари, оплату праці та послуги.
Такса