ТАКСОН

Екологія – охорона природи

ТАКСОН – група окремих об’єктів, що пов’язані тим чи ін. ступенем спільності властивостей та ознак і завдяки цьому дають підставу для присвоєння їм певної таксономічної категорії. Виділення того чи ін. Т. може грунтуватися на різних властивостях і ознаках об’єктів – спільності походження, будові, складі, формі, структурі тощо, але при цьому кожний набір ознак і властивостей повинен бути достатнім для його виділення. Т. завжди характеризує конкретну сукупність.
ТАКСОН