ТАНЧЕР Віктор Володимирович

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ТАНЧЕР Віктор Володимирович (1943, м. Сизрань, Росія) – укр. соціолог, політолог, спеціаліст у галузі сучасної соціол. теорії. Д-р філос. наук, проф. Закінчив філос. ф-т Київського держ. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Працює зав. відділу історії та теорії соціології Ін-ту соціології HAH України. Сфера наук, інтересів: сучасна сощол. теорія, історія вітчизняної та зарубіжної соціології.

– Тв.: “Курс історії теоретичної соціології” (у співавт., 1995); “Очерки истории социологической мысли” (у співавт., 1992); “Методологический кризис буржуазной теоретической социологии” (1986) та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ТАНЧЕР Віктор Володимирович - Довідник з соціології


ТАНЧЕР Віктор Володимирович