Тауссіг

Тауссіг (Taussig) Френк Уільям (1859-1940) – американський економіст, історик і соціолог. Автор підручника “Основи політичної економії”. Один з теоретиків концепції граничної продуктивності, висунутої Дж. Б. Кларком 1899. Заперечував закон спадної продуктивності, під “граничним продуктом розумів не продукт “граничного робітника” у трактуванні Кларка, а продукт праці в граничному пункті (наприклад, на найгіршій землі), де виробник не користується ніякими перевагами, що мають диференціальний характер. За Т., відсоток на капітал встановлюється

на підставі психологічних норм переоцінки благ робітниками, що надають перевагу дійсним благам порівняно з майбутніми й тому продають продукти своєї праці за нижчими цінами. Різниця між цінністю граничного продукту праці й відсотком на капітал, у трактуванні Т., є заробітною платою робітника (“дисконтований граничний продукт праці”). Т. – один з авторів теорії “ощадного збитку”, заснованої на положеннях вульгарної теорії очікування. Відомий як фахівець у галузі тарифів і міжнародної торгівлі, Т. виступав прихильником теорії порівняльних витрат класичної школи. Водночас вважав, що спеціалізація в міжнародній торгівлі не обов’язково повинна узгоджуватися з принципом порівняльних витрат, оскільки професійні розходження в заробітній платі можуть призвести до значного відхилення цін від трудових витрат, що лежать у їх основі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Тауссіг - Економічний словник


Тауссіг