Таємниця комерційна

Таємниця комерційна – певна сукупність відомостей про виробничі, фінансові, комерційні й інші види діяльності та операції підприємства, фірми, компанії, розголошення яких може завдати їм збитків.
Таємниця комерційна