Тектонічна будова

Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УKPAЇНИ

Тема 1. ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ

Особливості тектонічної будови території України мають враховувати будівельники, плануючи спорудження нових атомних електростанцій або гідроелектростанцій. Тектонічні карти досконало знають українські сейсмологи і геофізики, що попереджають населення країни про небезпеку з надр Землі. Тектонічною будовою, що може впливати на стан здоров’я людей, останнім часом активно цікавляться медики. Ознайомившись із тектонічною будовою

території України, ви й самі зрозумієте, чому на більшій її частині можна не боятися руйнівних землетрусів, а де їх варто очікувати.

§12. Тектонічна будова

Географічна розминка

Скориставшись знаннями, набутими в курсі “Географія материків і океанів”, поясніть, що називають платформою. Дайте визначення області складчастості.

Тектонічні структури на тектонічній карті України. Утворення основних форм рельєфу на території України, так само як і скрізь на Землі, пов’язане насамперед з її тектонічною будовою (див. форзац). Назва “тектонічна” у перекладі з грецької мови означає

“той, що стосується будівництва”. І справді, тектонічна карта України певною мірою відображає будову земної кори.

Особливості будови земної кори на тектонічній карті можна визначити за тектонічними структурами. Так називають окремі ділянки земної кори, у межах яких спостерігаються певні форми гірських порід. Найбільші тектонічні структури відокремлені глибинними розломами, які сягають мантії. До таких структур, зокрема, належить і Східноєвропейська (Руська) платформа – одна з малорухливих ділянок земної кори євразійського материка. Малорухливою вона стала дуже давно, адже Східноєвропейська платформа утворилася в докембрійський час і має вік близько 2 млрд років.

 Тектонічна будова

Мал. 43. Виходи фундаменту Українського щита в долині Дніпра (1); на Придніпровській височині поблизу м. Умань (2)

Східноєвропейська платформа, як і інші платформи земної кулі, складається з двох “поверхів”. Перший “поверх” – це фундамент платформи, утворений давніми магматичними та метаморфічними породами. Другий “поверх” – так званий чохол платформи, утворений осадовими породами, що вкривають її фундамент. З північного заходу України до узбережжя Азовського моря платформа вкрита малопотужним шаром осадових порід, а подекуди його майже немає. Цю величезну ділянку Східноєвропейської платформи, де міцні породи фундаменту залягають неглибоко і часто виходять просто на поверхню, називають Українським щитом (мал. 43).

Практичне завдання

За тектонічною картою України (див. форзац) з’ясуйте межі Українського кристалічного щита та поширення інших тектонічних структур.

Історична довідка

Український щит – фундамент держави. Острів Мала Хортиця є виступом Українського щита в долині Дніпра (мал. 43,1). Цей острів складений гранітами, які є настільки міцними гірськими породами, що змогли створити перешкоду навіть на шляху потужної ріки Дніпро. Тому й утворилися знамениті дніпрові пороги, за якими свого часу виникла перша українська (козацька) держава Запорізька Січ. А острів Хортиця став у прямому й переносному розумінні її фундаментом, центром.

 Тектонічна будова

Мал. 44. Північна частина Кримського півострова розташована в межах

Скіфської платформи

На північному сході країни є ще одна ділянка платформи, де породи фундаменту розташовані порівняно близько до поверхні. Це так званий Воронезький кристалічний масив, міцні породи якого залягають подекуди на глибині 150 м від поверхні.

Ділянки платформ, укриті осадовим чохлом, називають плитами. Так, на заході Український щит межує з Волино-Подільською плитою, потужність чохла якої коливається від 2000 до 2500 м. Утім це аж ніяк не рекорд. Окремі опущені ділянки платформи характеризуються дуже глибоким занурюванням фундаменту під осадовий чохол. Це так звані прогини (западини), як-от Галицько-Волинський прогин, що розташований на крайньому заході України. Потужність осадових порід у цьому прогині становить 3000-7000 м. Ще більший прогин має Дніпровсько-Донецька западина, яка межує з Українським щитом на сході. Тут, на лівобережжі Дніпра, фундамент платформи подекуди перекритий шаром осадових порід завтовшки 10-12 км. На півдні з Українським щитом межує Причорноморська западина, де докембрійський фундамент залягає місцями на глибині понад 3000 м.

Причорномор’я України та північна частина Кримського півострова лежать у межах молодої Скіфської платформи (мал. 44). На відміну від давньої Східноєвропейської платформи, вона не має щитів і вкрита суцільним потужним (3000-6000 м) шаром осадових порід. Тому її ще називають Скіфською плитою.

На крайньому південному заході до Східноєвропейської платформи прилягає ще одна молода Західноєвропейська платформа (плита). На противагу їй, на крайньому південному сході внаслідок гороутворювальних процесів і порушення залягання на кристалічному фундаменті осадових порід утворилася Донецька складчаста область.

Особливе місце серед тектонічних структур посідають області молодої альпійської складчастості. На південному заході і крайньому півдні території України вони побудовані дуже складно і утворюють складчасті системи. На південному заході України це складчаста система Українських Карпат, до якої належить Карпатська складчаста область, Передкарпатський прогин і Закарпатський прогин. На крайньому півдні території України розташована складчаста система Кримських гір.

 Тектонічна будова

Мал. 45. Будинок, зруйнований кримським землетрусом 1927 p.

 Тектонічна будова

Мал. 46. К. С. Петров-Водкін. Землетрус у Криму

Молоді складчасті системи України, що є частинами Альпійсько-Гімалайського сейсмічного поясу, продовжують формуватися і в наш час. Свідченням цього є, зокрема, землетруси, які траплялися тут неодноразово. Більшість “підземних хвиль” приходять до нас із Карпат на території Румунії. Наприклад, у 1231 і 1802 роках про відлуння далекого закордонного землетрусу сповістили дзвони київських соборів. Запам’яталися також українцям землетруси 1986 року і особливо 1977 року, епіцентри яких також розташовані в Карпатах на території Румунії. їх добре відчули тоді не лише жителі західних областей нашої країни, а й мешканці столиці.

З курсу загальної географії вам уже відомо, що й на південному узбережжі Кримського півострова неодноразово відбувалися землетруси, найсильніший з яких стався у вересні 1927 року (мал. 45, 46).

Дивовижні об’єкти і явища

Бактерії-сейсмологи. Українські науковці постійно вивчають змогу прогнозувати час настання землетрусів. З цією метою вчені провели цікавий експеримент, дослідивши реакції мікроорганізмів! З’ясувалося, що бактерії здатні реагувати на накопичення перед землетрусом у певних місцях внутрішньої енергії Землі. Спостерігаючи за реакціями бактерій, учені переконалися, що вони можуть бути провісниками землетрусів.

Проблема

Останнім часом учені доводять, що землетруси можуть траплятися й у межах непорушних за традиційними уявленнями платформ, а отже, на рівнинній частині України. Запропонуйте, що, на вашу думку, слід зробити, щоб запобігти небажаним наслідкам землетрусів.

Взаємозв’язок основних форм рельєфу з тектонічними структурами.

Оскільки більша частина України розташована в межах платформ, рельєф нашої території переважно рівнинний. Великим нерівностям фундаменту платформ (щит і западини) на поверхні відповідають височини і низовини. Так, Українському щиту відповідають Придніпровська і Приазовська височини, Дніпровсько-Донецькій западині – Придніпровська низовина, Причорноморській западині – Причорноморська низовина. На північному сході України на схилах давнього Воронезького масиву розташовані крайні південно-західні відгалуження Середньоросійської височини.

Так само відображені в рельєфі й ділянки, де земна кора під впливом внутрішніх сил зминалася у складки. Так, з Донецькою складчастою областю пов’язана Донецька височина. Складчастій системі Карпат у рельєфі відповідає гірська система – Українські Карпати. На місці складчастої системи Кримських гір виникли Кримські гори.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Україна розташована в межах трьох платформ – однієї давньої (Східноєвропейської) і двох молодих (Скіфської та Західноєвропейської).

На крайньому півдні та південному заході території України розташовані молоді складчасті тектонічні споруди – Карпатська і Кримська.

Основні форми рельєфу пов’язані з тектонічними структурами.

Рельєф України переважно рівнинний, адже більша частина її території розташована в межах платформ.

Ключові терміни і поняття

Східноєвропейська платформа Український щит Воронезький кристалічний масив Волино-Подільська плита Галицько-Волинський прогин Дніпровсько-Донецька западина Причорноморська западина Скіфська платформа Західноєвропейська платформа Донецька складчаста область складчаста система Українських Карпат складчаста система Кримських гір

За тематичними картами поясніть, чому одну з рівнинних річок у басейні Південного Бугу назвали Гірський Тікич.

Які особливості тектонічної будови території крайнього півдня України спричинили появу картини К. С. Петрова-Водкіна “Землетрус у Криму”?

Назва міста Рівне зумовлена дійсно рівнинним характером навколишньої місцевості. За тематичними картами з’ясуйте, чому навколо Рівного переважає загалом рівнинний рельєф.

Назвіть і покажіть на карті України головні тектонічні структури.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Тектонічна будова - Географія


Тектонічна будова