Тема 30. Карбон

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тема 30 . Карбон

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

1. Виберіть властивості, характерні для Карбону:

A. Окисні;

Б. Відновні;

B. Окисні і відновні;

Г. Кислотні.

 Тема 30. Карбон

2. Виберіть речовину, яку використовують для лабораторного добування карбон(ІV) оксиду:

A. Кам’яне вугілля;

Б. Кальцій карбід;

B. Метан;

Г. Мармур.

 Тема 30. Карбон

class=""/>

3. Укажіть речовину, утворення якої зумовлює помутніння вапняної води при поглинанні вуглекислого газу:

A. СаО;

Б. СаСO3;

B. Са(НСO3)2;

Г. H2CO3.

 Тема 30. Карбон

4. Укажіть формулу питної соди:

A. Nа2СО3;

Б. СаСO3;

B. КаНСO3;

Г. (NН4)2СO3.

 Тема 30. Карбон

5. Укажіть ступінь окиснення Карбону в сполуці, що утворюється при згорянні метану в надлишку кисню:

A. -4;

Б. 0;

B. +2;

Г. +4.

 Тема 30. Карбон

6. Позначте алотропну модифікацію, утворену Карбоном, що виявляє найбільшу твердість:

A. Карбін;

Б. Алмаз;

B. Графіт;

Г. Фулерен.

src="/image/2/image1961.jpg" class=""/>

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

7. Позначте фізичні властивості алмазу:

1. При нагріванні легко переходить у газуватий стан;

2. Безбарвний;

3. Надзвичайно твердий;

4. Не розчиняється у воді;

5. Проводить електричний струм;

6. Крихкий.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 5;

Б. 2, 3, 4;

B. 1, 5, 6;

Г. 3, 4, 5.

 Тема 30. Карбон

8. Позначте ступені окиснення, що можуть виявляти атоми Карбону в неорганічних сполуках:

1. +5

2. +4;

3. +3;

4. +2;

5. +1;

6. -4.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 4;

Б. 1, 3, 5;

B. 2, 3, 6;

Г. 2, 4, 6.

 Тема 30. Карбон

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

9. Установіть відповідність між назвою речовини та її хімічною формулою:

Назва речовиниp>

1. Крейда;

2. Поташ;

3. Сода питна;

4. Сода кальцинована.

Хімічна формула

A. МgСO3;

Б. NаНСO3;

B. Na2CO3;

Г. СаСO3;

Д. K2CO3.

 Тема 30. Карбон

10. Установіть відповідність між вихідними речовинами і продуктами їх взаємодії:

Реагенти

 Тема 30. Карбон

Продукти

 Тема 30. Карбон

 Тема 30. Карбон

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

11. Установіть формули речовин у послідовності збільшення ступеня окиснення Карбону:

A. СН4;

Б. СО;

B. СаСO3;

Г. СН3ОН.

 Тема 30. Карбон

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

12. Обчисліть об’єм вуглекислого газу (в літрах), який можна добути з вапняку масою 500 г, що містить 10 % домішок.

Відповідь:


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Тема 30. Карбон - Довідник з хімії