Тема 5. Прості і складні речовини – ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Тема 5. Прості і складні речовини

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

1. Позначте визначення речовини:

A. Сукупність атомів із різними зарядами атомів;

Б. Сукупність частинок, що перебувають у певному агрегатному стані;

B. Сукупність атомів з однаковим зарядом ядра;

Г. Найменша частинка, що входить до складу молекул.

 Тема 5. Прості і складні речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

class=""/>

2. Позначте визначення простої речовини:

А. Речовина, що складається з атомів різних видів;

Б. Речовина, що складається з атомів одного виду;

В. Речовина, що складається з найлегших атомів;

Г. Газувата речовина.

 Тема 5. Прості і складні речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

3. Позначте визначення складної речовини:

A. Речовина, що складається з атомів різних елементів;

Б. Речовина, що містить атоми металічних елементів;

B. Речовина, що містить атоми усіх відомих елементів;

Г. Речовина у твердому або в рідкому станах.

 Тема 5. Прості і складні речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

4. Позначте визначення явища алотропії:

A. Існування

хімічного елемента у вигляді кількох простих речовин;

Б. Існування простих речовин в різних агрегатних станах;

B. Існування хімічного елемента в простих і складних речовинах;

Г. Існування хімічного елемента у вигляді кількох складних речовин.

 Тема 5. Прості і складні речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

5. Виберіть характеристику складу молекули простої речовини:

A. Складається з атомів одного виду;

Б. Складається з атомів різного виду;

B. Містить лише два атоми;

Г. Містить лише один атом.

 Тема 5. Прості і складні речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

6. Позначте вірне твердження щодо масових часток елементів у малахіті (СuOН)2СO3:

A. Масова частка Оксигену найменша;

Б. Масова частка Оксигену найбільша;

B. Масова частка Гідрогену найбільша;

Г. Масова частка Купруму найбільша.

 Тема 5. Прості і складні речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

7. Позначте твердження, в яких йде мова про просту речовину:

1. Повітря складається переважне з кисню та азоту;

2. Хлор міститься в біологічних рідинах;

3. Головний компонент чорних сплавів – залізо;

4. Гемоглобін містить залізо і забезпечує дихання клітин;

5. Магній міститься в морській воді;

6. Залізо при нагріванні з сіркою утворює сульфід.

Варіанти відповідей:

A. 1, 3, 6;

Б. 1, 3, 5;

B. 2, 4, 5;

Г. 1, 4, 6.

 Тема 5. Прості і складні речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

8. Позначте речовини, добуті людиною штучно:

1. Питна сода;

2. Крейда;

3. Сульфатна кислота;

4. Кварц;

5. Кухонна сіль;

6. Залізо.

Варіанти відповідей:

A. 1, 3, 5;

Б. 1, 3, 6;

B. 2, 5, 6;

Г. 1, 2, 3.

 Тема 5. Прості і складні речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

9. Встановіть відповідність між формулою речовини та її молекулярною масою:

Формула речовини

1. Н2SiO3;

2. Fе(ОН)2;

3. Nа2В4O7;

4. Н2SO4.

Молекулярна маса

A. 222;

Б. 202;

B. 90;

Г. 78;

Д. 98.

 Тема 5. Прості і складні речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

10. Установіть відповідність між загальною формулою оксиду та елементом, що може його утворювати:

Формула оксиду

1. ЕО;

2. Е2O;

3. Е2O3;

4. ЕO2.

Елемент Е

A. Аg;

Б. Аl;

B. Sі;

Г. Nе;

Д. Zn.

 Тема 5. Прості і складні речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Наведені варіанти відповідей розташуйте а необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

11. Установіть речовини у порядку зростання їх температур плавлення:

A. Свинець;

Б. Вода;

B. Залізо;

Г. Вольфрам.

 Тема 5. Прості і складні речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей.

12. При взаємодії азоту об’ємом 56 л (н. у.) з воднем було одержано амоніак масою 72,25 г. Обчисліть масову частку виходу продукту реакції від теоретично можливого (у відсотках).

Відповідь:


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Тема 5. Прості і складні речовини – ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ - Довідник з хімії


Тема 5. Прості і складні речовини – ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ