Тема 9. Хімічний зв’язок і будова речовини

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

БУДОВА РЕЧОВИНИ

Тема 9. Хімічний зв’язок і будова речовини

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

1. Вкажіть причину, завдяки якій алмаз має високу твердість:

A. Складається з атомів Карбону;

Б. Має атомну кристалічну гратку;

B. Не має забарвлення;

Г. Має високу температуру плавлення.

 Тема 9. Хімічний звязок і будова речовини

2. Вкажіть тип зв’язку, що утворений атомами з однаковою електронегативністю:

A.

Ковалентний полярний;

Б. Ковалентний неполярний;

B. Іонний;

Г. Металевий.

 Тема 9. Хімічний звязок і будова речовини

3. Вкажіть причину, завдяки якій вода у твердому стані є крихкою речовиною:

A. Складається з молекул Н2O;

Б. Має молекулярну кристалічну гратку;

B. Не має забарвлення;

Г. Має низьку температуру плавлення.

 Тема 9. Хімічний звязок і будова речовини

4. Вкажіть тип зв’язку, що утворений атомами з невеликою різницею електронегативностей:

A. Іонний;

Б. Ковалентний неполярний;

B. Ковалентний полярний;

Г. Металевий.

 Тема 9. Хімічний звязок і будова речовини

5. Вкажіть причину,

завдяки якій вода у твердому стані є крихкою речовиною:

A. Складається з атомів Гідрогену і Оксигену;

Б. Має іонну кристалічну гратку ;

B. Є сполукою молекулярної будови;

Г. Має високу температуру плавлення.

 Тема 9. Хімічний звязок і будова речовини

6. Вкажіть тип зв’язку, що утворюється між атомами Калію та Флуору:

A. Ковалентний полярний;

Б. Ковалентний неполярний;

B. Іонний;

Г. Металевий.

 Тема 9. Хімічний звязок і будова речовини

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

7. Позначте вірні твердження щодо ковалентного полярного зв’язку:

1. Зв’язок утворюється виключно за рахунок електростатичної взаємодії атомів;

2. Зв’язок утворюється за рахунок спільної електронної пари;

3. Зв’язок може утворюватися між атомами р-елементів;

4. Спільна електронна пара зміщена у бік одного з атомів;

5. Спільна електронна пара розташовується симетрично обох атомів;

6. Зв’язок утворюється між атомами з однаковою електронегативністю.

Варіанти відповідей:

A. 2, 3, 4;

Б. 1, 2, 3;

B. 4, 5, 6;

Г. 1, 3, 5.

 Тема 9. Хімічний звязок і будова речовини

8. Позначте сполуки з ковалентним полярним зв’язком:

1. НВr;

2. Р4;

3. СаО;

4. NН3;

5. NaСl;

6. NO2.

Варіанти відповідей:

A. 1, 3, 5;

Б. 1, 4, 6;

B. 2, 4, 6;

Г. 2, 5, 6.

 Тема 9. Хімічний звязок і будова речовини

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

9. Установіть відповідність між відмінностями у фізичних властивостях речовин та причини цього:

1. Метаналь за звичайних умов – газ, а метанол – рідина;

2. Температура кипіння пентану вища, ніж метану;

3. Золото пластичне, а кухонна сіль крихка;

4. Йодидна кислота сильна, а флуоридна – ні.

A. Довжина хімічного зв’язку;

Б. Наявність водневого зв’язку;

B. Відмінність розмірів молекул;

Г. Відмінність кристалічних граток;

Д. Відмінність молекулярних мас речовин.

 Тема 9. Хімічний звязок і будова речовини

10. Установіть відповідність між відмінностями у фізичних властивостях речовин та причини цього:

1. Гліцерин більш в’язкий за пропанол;

2. Температура кипіння етаналю більша, ніж у метаналю;

3. Графіт проводить електричний струм, а алмаз – ні;

4. Радіус атома Сульфуру більший, ніж Оксигену.

A. Різне число електронних рівнів;

Б. Наявність водневого зв’язку;

B. Відмінність атомних мас елементів;

Г. Відмінність кристалічних граток;

Д. Відмінність молекулярних мас речовин.

 Тема 9. Хімічний звязок і будова речовини

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

11. Установіть речовини у порядку зростання їх температур плавлення:

A. Алмаз;

Б. Натрій хлорид;

B. Ртуть;

Г. Вода.

 Тема 9. Хімічний звязок і будова речовини

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей.

12. Обчисліть число електронів, що віддає атом Сульфуру при окисненні натрій сульфіту.

Відповідь:
Тема 9. Хімічний зв’язок і будова речовини - Довідник з хімії


Тема 9. Хімічний зв’язок і будова речовини