ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

Мета: з’ясувати рівень засвоєння знань, сформованості вмінь і навичок з теми “Дієслово. Форми дієслова”; формувати вміння й навички застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці; розвивати комунікативні вміння, зокрема вміння читати мовчки; розвивати логічне мислення, тренувати пам’ять, формувати вміння виокремлювати головне.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАННЯ УРОКУ

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДЫЛЬЯНОСТІ

IV.

ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Тести

І варіант

1. Дієслово має такі форми:

А неозначена форма, особове дієслово;

Б дієприкметник, дієприслівник;

В неозначена форма, інфінітив, особове дієслово;

Г неозначена форма, особове дієслово, безособові форм на – но, – то, дієприкметник, дієприслівник.

2. У якому з рядків записані всі часи дієслова?

А Малюватиму, дивлюся, прийшов;

Б об’їхав, буде читати, кричатиме;

В дивиться, благав, читати;

Г зробить, закликав, співатиме.

3. Знайдіть речення з дієприкметниковим зворотом:

А Добріє світ народжений в любові (Т.

Коломієць).

Б Я хочу бачити світ розплющеними очима… (І. Драч)

В Спорожнілий колос стоїть вищий за всіх (Народна творчість).

Г Згаяного часу і конем не наздоженеш (Народна творчість).

4. Укажіть рядок, у якому всі дієприкметники активні:

А процвітаючий, лежачий, палаючий;

Б бажаючий, знесений, палаючий;

В керуючий, вивчений, принесений;

Г нависаючий, зламаний, сказаний.

5. Укажіть рядок, у якому всі дієприкметники пасивні:

А зіпсований, почорнілий, керуючий;

Б убраний, скошений, забутий;

В писаний, побілілий, нависаючий;

Г купований, поклеєний, стоячий.

6. Знайдіть речення з безособовою дієслівною формою:

А Роботящі руки гори вернуть (Нар. тв.);

Б Останній екзамен складено, школу закінчено (О. Донченко);

В Перед нами лежали поля, поверхня яких схожа на море, ледь стривожене хвилями (В. Сухомлинський);

Г Немов зелені острівці, стояли ліси (В. Сухомлинський).

7. Укажіть рядок, у якому всі дієслова записані в неозначеній формі:

А робити, сидить, читала;

Б світає, співають, світить;

В писати, читати, малювати;

Г дивитися, розмовляти, слухає.

8. Укажіть рядок, у якому всі дієслова недоконаного виду:

А читав, малюю, буду вчити;

Б проводити, прочитав, глянула;

В вивчати, привітав, говорити;

Г казати, принести, ворушиться.

9. Укажіть рядок, у якому всі дієслова доконаного виду:

А пообіцяла, стояли, доказати;

Б падало, мріяв, вміти;

В люблю, думав, відпочивати;

Г прочитав, відвідала, забули.

10. Укажіть рядок, у якому всі дієслова є перехідними:

А дівчина пише листа, учень читає книгу;

Б учні чекають учителя, будуватися весною;

В Оксана годує кошеня, одягатися взимку;

11. Укажіть рядок, у якому всі дієслова є неперехідними:

А пташки співають, вчитися добре;

Б сонечко сміється, слухати батьків;

В дерева ростуть, діти сміються;

Г квіти цвітуть, учень виконує вправу.

12. Укажіть рядок, у якому всі дієслова теперішнього часу:

А пишу, малюю, читаємо, співає;

Б росте, буде вчити, напишу, скажу;

В повіває, малюватиму, виріже, виконає;

Г сидить, буде виконувати, зріжемо, вивчу.

13. Укажіть рядок, у якому всі дієслова І дієвідміни:

А говорити, ходити, кричати, стати;

Б вчити, малювати, працювати, спати;

В бігти, сидіти, любити, боротися;

Г мати, везти, казати, іти.

14. Укажіть рядок, у якому всі дієслова ІІ дієвідміни:

А писати, гратися, дивитися, різати;

Б купити, бачити, стояти, садити;

В думати, спостерігати, гадати, лежати;

Г сидіти, летіти, грати, думати.

15. Укажіть рядок, у якому всі дієслова наказового способу:

А ходи, мріятиму, учили б, довелося;

Б порадь, покладу, казала б, встанемо;

В лети, відчинімо, встаньте, слухай;

Г їж, запитав би, покладу, працював би.

16. Укажіть рядок, у якому всі дієслова з не пишуться разом:

А не\славити, не\робити, не\приносити;

Б не\навидіти, не\хтувати, недо\бачати;

В не\здужати, не\думали, не\співав;

Г недо\чувати, не\вірю, не\знаю.

17. Укажіть рядок, у якому всі дієслова з не пишуться окремо:

А не\навидіти, не\мислимо;

Б не\покоїтися, не\просили;

В не\зчулися, не\водила;

18. Установити відповідність між дієсловами та їх часовою формою.

А Минулий

1 Радіють, розповідають

Б Теперішній

2 Переписав, поневолив

В Майбутній

3 Буду допомагати, визволимо

4 Запалив, скрикнув

5 Аналізую, ідуть

6 Допущу, зроблю

ІІ варіант

1. У якому з рядків записані всі часи дієслова?

А Малюватиму, дивлюся, прийшов;

Б об’їхав, буде читати, кричатиме;

В дивиться, благав, читати;

Г зробить, закликав, співатиме.

2. Знайдіть речення з дієприкметниковим зворотом:

А Добріє світ народжений в любові (Т. Коломієць);

Б Я хочу бачити світ розплющеними очима… (І. Драч);

В Спорожнілий колос стоїть вищий за всіх (Народна творчість);

Г Згаяного часу і конем не наздоженеш (Народна творчість).

3. Дієслово має такі форми:

А неозначена форма, особове дієслово;

Б дієприкметник, дієприслівник;

В неозначена форма, інфінітив, особове дієслово;

Г неозначена форма, особове дієслово, безособові форм на – но, – то, дієприкметник, дієприслівник.

4. Укажіть рядок, у якому всі дієприкметники активні:

А процвітаючий, лежачий, палаючий;

Б бажаючий, знесений, палаючий;

В керуючий, вивчений, принесений;

Г нависаючий, зламаний, сказаний.

5. Знайдіть речення з безособовою дієслівною формою:

А Роботящі руки гори вернуть (Нар. тв.);

Б Останній екзамен складено, школу закінчено (О. Донченко);

В Перед нами лежали поля, поверхня яких схожа на море, ледь стривожене хвилями (В. Сухомлинський);

Г Немов зелені острівці, стояли ліси (В. Сухомлинський).

6. Укажіть рядок, у якому всі дієслова записані в неозначеній формі:

А робити, сидить, читала;

Б світає, співають, світить;

В писати, читати, малювати;

Г дивитися, розмовляти, слухає.

7. Укажіть рядок, у якому всі дієслова недоконаного виду:

А читав, малюю, буду вчити;

Б проводити, прочитав, глянула;

В вивчати, привітав, говорити;

Г казати, принести, ворушиться.

8. Укажіть рядок, у якому всі дієприкметники пасивні:

А зіпсований, почорнілий, керуючий;

Б убраний, скошений, забутий;

В писаний, побілілий, нависаючий;

Г купований, поклеєний, стоячий.

9. Укажіть рядок, у якому всі дієслова є перехідними:

А дівчина пише листа, учень читає книгу;

Б учні чекають учителя, будуватися весною;

В Оксана годує кошеня, одягатися взимку;

Г Автором підготовлений текст статті.

10. Укажіть рядок, у якому всі дієслова є неперехідними:

А пташки співають, вчитися добре;

Б сонечко сміється, слухати батьків;

В дерева ростуть, діти сміються;

Г квіти цвітуть, учень виконує вправу.

11. Укажіть рядок, у якому всі дієслова теперішнього часу:

А пишу, малюю, читаємо, співає;

Б росте, буде вчити, напишу, скажу;

В повіває, малюватиму, виріже, виконає;

Г сидить, буде виконувати, зріжемо, вивчу.

12. Укажіть рядок, у якому всі дієслова доконаного виду:

А пообіцяла, стояли, доказати;

Б падало, мріяв, вміти;

В люблю, думав, відпочивати;

Г прочитав, відвідала, забули.

13. Укажіть рядок, у якому всі дієслова ІІ дієвідміни:

А писати, гратися, дивитися, різати;

Б купити, бачити, стояти, садити;

В думати, спостерігати, гадати, лежати;

Г сидіти, летіти, грати, думати.

14. Укажіть рядок, у якому всі дієслова І дієвідміни:

А говорити, ходити, кричати, стати;

Б вчити, малювати, працювати, спати;

В бігти, сидіти, любити, боротися;

Г мати, везти, казати, іти.

15. Укажіть рядок, у якому всі дієслова наказового способу:

А ходи, мріятиму, учили б, довелося;

Б порадь, покладу, казала б, встанемо;

В лети, відчинімо, встаньте, слухай;

Г їж, запитав би, покладу, працював би.

16. Укажіть рядок, у якому всі дієслова з не пишуться окремо:

А не\навидіти, не\мислимо;

Б не\покоїтися, не\просили;

В не\зчулися, не\водила;

17. Укажіть рядок, у якому всі дієслова з не пишуться разом:

А не\славити, не\робити, не\приносити;

Б не\навидіти, не\хтувати, недо\бачати;

В не\здужати, не\думали, не\співав;

Г недо\чувати, не\вірю, не\знаю.

18. Установити відповідність між дієсловами та їх часовою формою.

А Минулий

1 Сподіватимусь, буде малювати

Б Теперішній

2 Відпочинеш, полечу

В Майбутній

3 Працюють, ігнорує

4 Сконала, допомогли

5 Відвідав, утекли

6 Буду грати, лякатиму

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ - Плани-конспекти уроків по українській мові


ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ