Тематичне оцінювання № 2. Початкові хімічні поняття

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

Урок 20. Тематичне оцінювання № 2. Початкові хімічні поняття

Варіант I

1. Вкажіть хімічне явище:

А) замерзання води;

Б) іржавіння заліза;

В) розділення повітря на кисень і азот.

2. Вкажіть фізичне явище:

А) випаровування води;

Б) скисання молока;

В) пожовтіння листя.

3. Вкажіть ознаку процесу горіння дров:

А) утворення осаду;

Б) виділення газу;

В) виділення тепла і світла.

4. Вихідною речовиною в хімічній реакції KNO3  Тематичне оцінювання № 2. Початкові хімічні поняття KNO2 + O2 є:

А) KNO3;

Б)

KNO2;

В) O2.

5. Маса речовин, які вступили в реакцію:

А) дорівнює масі продуктів реакції;

Б) менша за масу продуктів реакції;

В) більша за масу продуктів реакції.

6. Явища, під час яких відбувається перетворення одних речовин на інші, називаються:

А) фізичні;

Б) хімічні;

В) біологічні.

7. Відносна молекулярна маса позначається символом:

А) M;

Б) m;

В) Mr.

8. Відносна атомна маса Нітрогену дорівнює:

А) 14;

Б) 7;

В) 28.

9. Відносна молекулярна маса кисню O2 дорівнює:

А) 16;

Б) 32;

В) 64;

Г) 48.

10. Знайдіть відповідність між вихідними речовинами і продуктами

реакцій:

1) S i O2 а) Kl

2) Mg i S б) MgS

3) K i I2 в) SO2

4) K і O2 г) NO

Д) K2O

11. Маса магнію, що вступив у реакцію з киснем масою 4 г з утворенням магній оксиду масою 10 г, дорівнює:

А) 14 г;

Б) 6 г;

В) 40 г;

Г) 2,5 г.

12. Вкажіть фізичні властивості кухонної солі:

А) має специфічний запах;

Б) солона на смак;

В) нерозчинна у воді;

Г) тверда.

13. Коефіцієнт перед вихідною речовиною в рівнянні реакції H2O  Тематичне оцінювання № 2. Початкові хімічні поняття H2 + O2 дорівнює:

А) 2;

Б) 3;

В) 1;

Г) 4.

14. Знайдіть відповідність:

1) Хімічні явища а) Взаємодія йоду з крохмалем

2) Фізичні явища б) Утворення інею

В) Протухання яєць

Г) Плавлення свічки

15. Запишіть хімічну формулу сполуки, яка складається з одного атома Феруму та трьох атомів Хлору, і визначте відносну молекулярну масу.

16. Складіть рівняння реакцій за наведеними схемами:

А) NO + O2  Тематичне оцінювання № 2. Початкові хімічні поняття NO2

Б) CS2 + O2  Тематичне оцінювання № 2. Початкові хімічні поняття CO2 + SO2

17. Обчисліть масову частку Хрому в хром(ІІІ) оксиді Cr2O3.

18. Схарактеризувати фізичні властивості медичного спирту.

19. У якій речовині масова частка Плюмбуму більша: у PbO чи PbO2?

20. Виведіть молекулярну формулу сульфур оксиду, масова частка Сульфуру в якому 40 %, Оксигену – 60 %, відносна молекулярна маса сполуки – 80.

Варіант II

1. Вкажіть хімічне явище:

А) почорніння мідної пластинки під час нагрівання;

Б) розчинення цукру у воді;

В) танення льоду.

2. Вкажіть фізичне явище:

А) іржавіння заліза;

Б) згіркнення масла;

В) плавлення свічки.

3. Вкажіть ознаку процесу іржавіння заліза:

А) виділення газу;

Б) зміна кольору;

В) зміна агрегатного стану.

4. Реагентом у хімічній реакції HgO  Тематичне оцінювання № 2. Початкові хімічні поняття Hg + O2 є:

А) HgO;

Б) Hg;

В) O2.

5. Під час хімічної реакції відбувається:

А) розкладання атомів елементів;

Б) перегрупування атомів;

В) зміна кількості атомів.

6. Вивчення наслідків, що викликані певними діями людини,- це:

А) експеримент;

Б) спостереження;

В) моделювання.

7. Масова частка елемента позначається символом:

А) ?;

Б) ?;

В) W.

8. Відносна атомна маса Карбону дорівнює:

А) 6;

Б) 12;

В) 24.

9. Відносна молекулярна маса азоту N2 дорівнює:

А) 28;

Б) 42;

В) 14;

Г) 56.

10. Знайдіть відповідність між вихідними речовинами і продуктами реакцій:

1) Cu i O2 а) CaCl2

2) Li i Br2 б) CuO

3) Ca i Cl2 в) LiBr

4) Ca i O2 г) CO2

Д) CaO

11. Маса води, під час розкладання якої електричним струмом утворилось 1,2 г водню та 9,6 г кисню, дорівнює:

А) 11 г;

Б) 9,6 г;

В) 22 г;

Г) 10,8 г.

12. Вкажіть фізичні властивості цукру:

А) не має смаку;

Б) нерозчинний у воді;

В) твердий;

Г) без запаху.

13. Коефіцієнт перед вихідною речовиною в рівнянні реакції LiNO3  Тематичне оцінювання № 2. Початкові хімічні поняття LiNO2 + O2 дорівнює:

А) 1;

Б) 3;

В) 2;

Г) 4.

14. Знайдіть відповідність:

1) Хімічні явища а) Кування заліза

2) Фізичні явища б) Гниття деревини

В) Горіння бензину

Г) Плавлення скла

15. Запиши хімічну формулу сполуки, яка складається з двох атомів Фосфору та п’яти атомів Оксигену, визначте її відносну молекулярну масу.

16. Складіть рівняння реакцій за наведеними схемами:

 Тематичне оцінювання № 2. Початкові хімічні поняття

17. Обчисліть масову частку Натрію в натрій оксиді Na2O.

18. Схарактеризувати фізичні властивості кухонної солі.

19. У якій речовині масова частка Феруму більша: у FeS чи FeS2?

20. Виведіть молекулярну формулу хром сульфіду, масова частка Хрому в якому 52 %, Сульфуру – 48 %, відносна молекулярна маса сполуки – 200.

Варіант III

1. Вкажіть хімічне явище:

А) плавлення свічки;

Б) помутніння вапняної води, що зберігалась у відкритій посудині;

В) випаровування води.

2. Вкажіть фізичне явище:

А) танення льоду;

Б) почорніння срібних монет;

В) горіння бензину.

3. Вкажіть ознаку процесу гасіння соди оцтом:

А) зміна забарвлення;

Б) поява електричної енергії;

В) виділення газу.

4. Продуктом реакції в хімічному процесі CaO + CO2  Тематичне оцінювання № 2. Початкові хімічні поняття CaCO3 є:

А) CaO;

Б) CO2;

В) CaCO3.

5. У результаті хімічної реакції кількість атомів:

А) збільшується;

Б) не змінюється;

В) зменшується.

6. Явища, під час яких речовина залишається незмінною, називаються:

А) фізичні;

Б) хімічні;

В) біологічні.

7. Відносна атомна маса елемента позначається символом:

А) А;

Б) m;

В) Mr.

8. Відносна атомна маса Оксигену дорівнює:

А) 8;

Б) 16;

В) 32.

9. Відносна молекулярна маса озону O3 дорівнює:

А) 48;

Б) 16;

В) 32;

Г) 64.

10. Знайдіть відповідність між вихідними речовинами і продуктами реакцій:

1) K i Cl2 а) CO2

2) C i O2 б) BaS

3) Ba i IS в) KCl

4) K і O2 г) CuO

Д) K2O

11. У результаті взаємодії міді масою 6,4 г з киснем масою 1,6 г утвориться купрум(ІІ) оксид масою:

А) 4,8 г;

Б) 4 г;

В) 8 г;

Г) 10,24 г.

12. Вкажіть фізичні властивості алюмінію:

А) має приємний запах;

Б) рідина;

В) має металічний блиск;

Г) сріблясто-сірого кольору.

13. Коефіцієнт перед вихідною речовиною в рівнянні H2O2  Тематичне оцінювання № 2. Початкові хімічні поняття H2O + O2 дорівнює:

А) 3;

Б) 2;

В) 1;

Г) 4.

14. Знайдіть відповідність:

1) Хімічні явища а) Скисання яблучного соку

2) Фізичні явища б) Розчинення солі у воді

В) Горіння бенгальського вогню

Г) Танення льоду

15. Складіть хімічну формулу сполуки, яка складається з двох атомів Алюмінію та трьох атомів Оксигену, визначте відносну молекулярну масу цієї сполуки.

16. Складіть рівняння реакцій за наведеними схемами:

 Тематичне оцінювання № 2. Початкові хімічні поняття

17. Обчисліть масову частку Фосфору у фосфор(V) оксиді P2O5.

18. Схарактеризувати фізичні властивості міді.

19. У якій речовині масова частка Мангану більша: у MnO2 чи Mn2O7 ?

20. Виведіть молекулярну формулу літій нітриду, масова частка Літію в якому 60 %, Нітрогену – 40 %, відносна молекулярна маса сполуки – 35.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Тематичне оцінювання № 2. Початкові хімічні поняття - Плани-конспекти уроків по хімії


Тематичне оцінювання № 2. Початкові хімічні поняття