ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ. ЄВРАЗІЯ

Розділ II

МАТЕРИКИ

Урок № 65

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ. ЄВРАЗІЯ

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

І рівень (6 запитань по 0,5 бала за кожне)

1. Місце, де знаходиться “полюс холоду” Північної півкулі:

А) Тібет;

Б) Оймякон;

В) Верхоянськ;

Г) Черрапунджі

1. Найвологіше місце Євразії:

А) Тібет;

Б) Оймякон;

В) Верхоянськ;

Г) Черрапунджі

1. Найвища точка Євразії та світу:

А) Тібет;

Б) Монблан;

В)

Джомолунгма;

Г) Черрапунджі

2. Найвища точка Європи:

А) Везувій;

Б) Арарат;

В) Джомолунгма;

Г) Монблан

2. Найбільша річка Євразії:

А) Дунай;

Б) Єнісей;

В) Янцзи;

Г) Лена

2. Природна межа між Європою та Азією:

А) Гімалаї;

Б) Карпати;

В) Альпи;

Г) Урали

3. Крайня північна точка материка – мис:

А) Рока;

Б) Піай;

В) Дежньова;

Г) Челюскін

3. Крайня південна точка материка – мис:

А) Дежньова;

Б) Рока;

В) Піай;

Г) Челюскін

3. Крайня східна точка материка – мис:

А) Піай;

Б)

Челюскін;

В) Дежньова;

Г) Рока

4. Річка, що належить до басейну внутрішнього стоку Євразії

А) Волга;

Б) Інд;

В) Дунай;

Г) Іртиш

4. Найбільший півострів Євразії:

А) Індостан;

Б) Аравійський;

В) Піринейський;

Г) Скандинавський

4. Найменша за площею країна Євразії:

А) Сінгапур;

Б) Мальта;

В) Ватикан;

Г) Сан-Маріно

5. До гір Альпійського горотворення належать:

А) Уральські;

Б) Скандинавські;

В) Саяни;

Г) Кавказькі

5. Річка, що належить до басейну внутрішнього стоку Євразії

А) Ангара;

Б) Амудар’я;

В) Дон;

Г) Амур

5. Гори давньої складчастості:

А) Уральські;

Б) Альпи;

В) Гімалаї;

Г) Кавказькі

6. Діючий вулкан:

А) Арарат;

Б) Ельбрус;

В) Казбек;

Г) Везувій

6. Згаслий вулкан:

А) Гекла;

Б) Кракатау;

В) Великий Арарат;

Г) Фудзіяма

6. Річка, що належить до басейну внутрішнього стоку Євразії:

А) Єнісей;

Б) Алдан;

В) Дунай;

Г) Сирдар’я

ІІ рівень (3 запитання по 1 балу за кожне)

7. Назвіть гори, що входять до складу

Альпійсько-Гімалайського поясу і є найвищими в Європі

7. Назвіть рівнину, що утворилася в передгірному прогині і названа іменами двох річок басейну Індійського океану

7. Назвіть тип клімату, що формується в Європі під впливом Атлантичного океану

8. Розливи якої річки під впливом мусонів бувають іноді катастрофічними?

8. Яка річка, протікаючи рівниною, розмиває гірську породу і її вода набуває жовтого кольору?

8. Назвіть залишкове озеро, що в минулому сполучалося із Світовим океаном через Чорне море

9. На території якої низовини в Європі розташовано єдиний участок напівпустель?

9. Яка країна Євразії має найбільш строкатий склад населення щодо релігійних вірувань?

9. В якій країні тепло вулканів використовують для отримання електроенергії та обігріву оранжерей?

III рівень (2 запитання по 2 бали за кожне)

 ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ. ЄВРАЗІЯ

Підпишіть на контурній карті географічні об’єкти:

10. Течію Куросіо. Поясніть її вплив на формування клімату східної частини материка

10. Гори Гімалаї. Поясніть їх вплив на формування клімату центральної частини материка

10. Річки: Інд та Ганг.

До басейну якого океану вони належать? Поясніть чому

11. Дайте визначення поняттю “фьорд”

11. Дайте визначення поняттю “чорнозем”

11. Дайте визначення поняттю “сейсмічний пояс”

IV рівень (одне запитання – 3 бали)

12. На конкретних прикладах покажіть вплив Атлантичного океану на формування клімату Євразії

12. Конкретними прикладами доведіть, що процеси горотворення в Євразії тривають і сьогодні

12. Порівняйте і зазначте подібність та відмінність географічного положення Євразії та Північної Америки


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ. ЄВРАЗІЯ - Плани-конспекти уроків по географії


ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ. ЄВРАЗІЯ