Тематичне оцінювання з теми “Атомна і ядерна фізика”

2-й семестр

АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА

УРОК 16/93

Тема. Тематичне оцінювання з теми “Атомна і ядерна фізика”

Мета уроку: контроль і оцінювання знань, умінь і навичок учнів з вивченої теми.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Підсумкове тематичне оцінювання можна провести у вигляді контрольної роботи. Кожний варіант контрольної роботи містить шість задач. Більш докладно про це можна прочитати в передмові до уроку № 11/11.

Нижче запропоновано один із варіантів контрольної

роботи № 6 “Атомна і ядерна фізика”.

Завдання 1 (0,5 бала)

Відповідно до теорії Бора, атом може випромінювати світло під час… :

А…руху електронів по орбітах в атомі.

Б…будь-якого прискореного руху електронів.

В…переходу на більш високий енергетичний рівень.

Г…переходу зі збудженого стану в основний.

Завдання 2 (1 бал)

У незбагаченому урані, навіть хімічно чистому, не може відбуватися ланцюгова реакція ділення, тому що…:

А…нейтрони, що вилітають під час ділення ядер, мають занадто малу енергію.

Б…під час ділення ядер утворюється недостатня кількість

нейтронів.

В…нейтрони поглинають в основному ядра Урану-235 без подальшого ділення.

Г…нейтрони поглинають в основному ядра Урану-238 без подальшого ділення.

Завдання 3 (1,5 бала)

Чому нейтрони виявляються найбільш зручними частинками для бомбардування атомних ядер?

Завдання 4 (2 бали)

Допишіть рівняння в ядерних реакціях:

 Тематичне оцінювання з теми Атомна і ядерна фізика

Завдання 5 (3 бали)

Завдання 5 має на меті встановити відповідність (логічну пару). До кожного рядка, позначеного буквою, підберіть формулу, позначену цифрою.

А Рівняння  Тематичне оцінювання з теми Атомна і ядерна фізика-розпаду.

Б Рівняння?-розпаду.

В Дефект мас.

Г Енергія зв’язку.

 Тематичне оцінювання з теми Атомна і ядерна фізика

Завдання 6 (4 бали)

Визначте дефект маси ядра атома Літію 73Li в атомних одиницях маси й кілограмах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Тематичне оцінювання з теми “Атомна і ядерна фізика” - Плани-конспекти уроків по фізиці


Тематичне оцінювання з теми “Атомна і ядерна фізика”