Тематичне оцінювання за темою “Електромагнітне поле”

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Електромагнітне поле

УРОК 10/22

Тема. Тематичне оцінювання за темою “Електромагнітне поле”

Мета уроку: контроль і оцінювання знань, умінь і навичок учнів по темі “Електромагнітне поле”.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Скористаємося методичними рекомендаціями, даними до уроку № 12/12.

Кожний варіант контрольної роботи з теми “Електромагнітне поле” містить шість завдань.

Нижче запропоновано один із варіантів контрольної роботи.

ЗАВДАННЯ

З КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2

Завдання 1 (0,5 бала)

Коли магнітне поле змінюється, виникає…:

А) електричний струм;

Б) електростатичне поле;

В) вихрове електричне поле;

Г) негативний електричний заряд.

 Тематичне оцінювання за темою Електромагнітне поле

Завдання 2 (1 бал)

Індукційний струм виникає в будь-якому замкнутому провідному контурі, якщо…:

А) контур рухається поступально в однорідному магнітному полі;

Б) контур перебуває в однорідному магнітному полі;

В) змінюється магнітний потік, що пронизує контур;

Г) контур перебуває в стані спокою в неоднорідному магнітному полі.

src="/image/2/image175_44.jpg" class=""/>

Завдання 3 (1,5 бала)

Як треба орієнтувати дротяну рамку в однорідному магнітному полі, щоб магнітний потік через рамку дорівнював нулю? був максимальним?

Завдання 4 (2 бали)

Магнітне поле котушки індуктивністю 95 мГн має енергію 0,19 Дж. Чому дорівнює сила струму в котушці?

Завдання 5 (3 бали)

Завдання 5 має на меті встановити відповідність (логічну пару). До кожного рядка, позначеного буквою, підберіть твердження, позначене цифрою.

А) вільні коливання;

Б) коливальний контур;

В) автоколивання;

Г) генератор на транзисторі.

1. Пристрій для одержання незатухаючих коливань.

2. Коливання в системі під дією зовнішніх сил.

3. Коливання під дією внутрішніх сил у системі.

4. Коло з конденсатора й котушки індуктивності.

5. Незатухаючі коливання в системі без зовнішнього впливу.

Завдання 6 (4 бали)

Який заряд пройде через поперечний переріз замкнутого провідника опором 50 Ом у разі зміни магнітного потоку від 30 до 10 мВб?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Тематичне оцінювання за темою “Електромагнітне поле” - Плани-конспекти уроків по фізиці