Темперамент і характер – БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ – БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА

БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ

Темперамент і характер

Біологічною основою психофізіологічної індивідуальності людини є морфологічні та функціональні характеристики нервової системи. Морфологічно індивідуальність проявляється в неоднаковому ступені розвитку нервових центрів півкуль великого мозку. Функціонально індивідуальність визначається силою, рухливістю і зрівноваженістю нервових процесів і спеціалізацією півкуль головного мозку.

Ці характеристики є основою розвитку темпераменту. Класична систематизація темпераментів Гіппократа не втратила свого значення й досі. Наукове обгрунтування темпераментів людини зробив великий російський фізіолог І. П. Павлов.

Перший тип нервової системи характеризується великою силою і рухливістю нервових процесів, урівноваженістю процесів збудження і гальмування – сангвінічний тип темпераменту.

Другий тип нервової системи характеризується великою силою, але малою рухливістю нервових процесів, урівноваженістю процесів збудження і гальмування – флегматичний тип темпераменту.

Третій

тип нервової системи характеризується великою силою, рухливістю, але неврівноваженістю нервових процесів (збудження переважає над гальмуванням) – холеричний тип темпераменту. Це неврівноважений тип нервової системи.

Четвертий тип нервової системи характеризується слабкістю нервових процесів, їхньою нестійкістю. Це слабкий тип нервової системи – меланхолічний тип темпераменту.

В чистому виді в людини жоден тип темпераменту не трапляється (вкрай рідко). Як правило ці типи поєднуються між собою попарно, причому домінуючий в назві стоїть першим, наприклад, холерико-сангвінік – людина темпераментна, імпульсивна, але здатна до осмисленого контролю своїх дій. Тип темпераменту визначається рядом психологічних тестів та є майже незмінним протягом життя.

Типи нервових процесів, типи темпераменту і домінантність півкуль головного мозку є успадкованими. У процесі розвитку людини під впливом зовнішніх умов, виховання і навчання, на базі успадкованих особливостей, формується певний тип її поведінки, або її характер. Характер – це сукупність відносно сталих психічних рис людини, які виявляються в різноманітних сферах її духовного життя і діяльності. Природною основою характеру є темперамент, типи нервових процесів, домінантність півкуль головного мозку.

Темперамент

За Гіппократом

За І. П. Павловим

Сангвінічний тип

Характеризується великою силою і рухливістю нервових процесів, урівноваженістю процесів збудження і гальмування

Флегматичний тип

Характеризується великою силою, але малою рухливістю нервових процесів, урівноваженістю процесів збудження і гальмування

Холеричний тип

Характеризується великою силою, рухливістю, але неврівноваженістю нервових процесів (збудження переважає над гальмуванням)

Меланхолічний тип

Характеризується слабкістю нервових процесів, їхньою нестійкістю. Слабкий тип нервової системи


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Темперамент і характер – БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ – БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ - Довідник з біології


Темперамент і характер – БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ – БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ