Тендерна політика

Тендерна політика – курс держави, який конкретизується у відповідних програмах та системі заходів з метою подолання тендерної соціальної стратифікації і забезпечення рівноправного положення чоловіків і жінок. Така політика найповніше реалізовується в скандинавських країнах. Так, у Норвегії, Швеції, Фінляндії, Данії частка жінок – парламентарів співвідноситься з їх часткою в загальній чисельності населення. В Україні Г. п. відсутня. її необхідність зумовлена тим, що в парламенті лише 5% жінок, 70% зареєстрованих безробітних – жінки, на заробітках за кордоном – понад 5 млн. жінок, причому понад 1 млн. з них перебувають у сексуальному рабстві.
Тендерна політика