Теоретичне і практичне значення стилістики – Стилістика як лінгвістичне вчення

Стилістика української мови

Теоретичне і практичне значення стилістики

Кожна наука – як окрема галузь знань чи навчальна дисципліна – завжди соціально важлива, має неповторно своєрідне теоретичне і практичне значення.

Теоретичне значення стилістики. Воно полягає в тому, що знання теорії цієї науки збагачує знаннями про найусталеніші функції мовних одиниць, дає рекомендації щодо того, як можна з найбільшою комунікативною доцільністю користуватись мовою в її усній і писемній формах. Теоретичне значення стилістики – це

і їі пізнавальне значення як специфічної лінгвістичної теорії; сукупність знань про функції всіх мовних одиниць – фонем, морфем, слів та ін.

Практичне значення стилістики. Воно знаходить своє втілення в тому, що ця галузь знань об’єктивно й суттєво вдосконалює володіння мовою кожним із мовців, формує необхідні для освіченої людини мовленнєві вміння й навички, їхній зміст і обсяг. Уся теорія стилістики повинна бути зорієнтованою практично, а будь-яка мовностилістична практика мовців – теоретично обгрунтованою, усвідомленою і зреалізованою. Тому найтісніша (діалектична) єдність стилістичної

теорії і практики становить підгрунтя їх розвитку, є передумовою й основою буття стилістики, яка дає змогу збагнути найтонші відтінки висловлюваних думок і почувань, уникнути штампів (не зовсім доречних форм висловлювання), допомагає всебічно розвивати мислено-емоційну спроможність і естетичний смак мовців, сповна досягати на цій основі і культури усного й писемного мовлення.

Отже, тільки за умови вмотивованого поєднання теорії і практики стилістики можливе всебічне розуміння тих мовленевих реалій, знання і використання яких забезпечує високий рівень культури мовлення кожного.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Теоретичне і практичне значення стилістики – Стилістика як лінгвістичне вчення - Довідник з української мови


Теоретичне і практичне значення стилістики – Стилістика як лінгвістичне вчення