Теорія корисності

Теорія корисності (теория полезности) – теоретичний напрям в економічній науці, який грунтується на базовому об’єктивному розумінні “корисності”, що сприймалось як задоволення, забезпечення, яке отримувала людина в результаті споживання благ.
Теорія корисності