ТЕОРІЯ ПЛАНКА. ІМПУЛЬС ФОТОНА – СВІТЛОВІ КВАНТИ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

2. СВІТЛОВІ КВАНТИ

2.1. ТЕОРІЯ ПЛАНКА. ІМПУЛЬС ФОТОНА

Теорія Планка: світло випромінюється, поширюється і поглинається окремими порціями, які називаються квантами.

Енергія кванта прямо пропорційна частоті світла:

 ТЕОРІЯ ПЛАНКА. ІМПУЛЬС ФОТОНА   СВІТЛОВІ КВАНТИ

Де h – стала Планка;  ТЕОРІЯ ПЛАНКА. ІМПУЛЬС ФОТОНА   СВІТЛОВІ КВАНТИ

Квант світла – це частинка світла, яку називають фотоном.

Фотон не має маси спокою (m0 = 0), а існує, лише рухаючись зі швидкістю, яка дорівнює швидкості світла.

Фотон має певний імпульс ( ТЕОРІЯ ПЛАНКА. ІМПУЛЬС ФОТОНА   СВІТЛОВІ КВАНТИ):

 ТЕОРІЯ ПЛАНКА. ІМПУЛЬС ФОТОНА   СВІТЛОВІ КВАНТИ

Квантові властивості світла зумовлені тим, що енергія, імпульс і маса електромагнітного випромінювання зосереджені у фотонах.
ТЕОРІЯ ПЛАНКА. ІМПУЛЬС ФОТОНА – СВІТЛОВІ КВАНТИ