ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Екологія – охорона природи

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА – добування будь-якого виду енергії шляхом перетворення теплоти, що виділяється під час спалювання мін. палива, розпаду ядерного палива або теплоти термальних вод, Сонця та ін. джерел. Є одним з основних джерел забруднення довкілля.
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА