ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ – КИСЕНЬ

Хімія – універсальний довідник

КИСЕНЬ

ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ

Реакції, що супроводжуються виділенням теплоти, називаються екзотермічними. Наприклад,

 ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ   КИСЕНЬ

Реакції, що супроводжуються поглинанням теплоти, називаються ендотермічними. Наприклад,

 ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ   КИСЕНЬ

Кількість теплоти, що виділяється або поглинається в реакції, називається тепловим ефектом реакції.

Тепловий ефект реакції ΔН – це різниця між вмістом енергії у вихідних речовинах і кінцевих продуктах реакції.

Тепловий

ефект реакції позначають ΔН (читається дельта-аш) і виражають у джоулях (Дж) або кратних одиницях кілоджоулях (кДж).

Оскільки тепловий ефект обчислюють відносно реакційної системи, то для екзотермічних реакцій, коли теплота виділяється й енергія реакційної системи зменшується, він буде негативним. Для ендотермічних реакцій, коли теплота поглинається й енергія системи збільшується, тепловий ефект ΔН буде позитивним.

Будь-яка хімічна реакція супроводжується тепловим ефектом, тобто є або екзотермічною, або ендотермічною, тому що в результаті будь-якого хімічного перетворення розриваються одні хімічні зв’язки й утворюються нові, з іншою енергією.

Рівняння реакцій з урахуванням теплового ефекту називаються термохімічними. Очевидно, що величина теплового ефекту пропорційна кількості речовини, що реагує.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ – КИСЕНЬ - Довідник з хімії


ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ – КИСЕНЬ