ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА

РОЗДІЛ ІІІ. ГОСПОДАРСТВО

УРОК 12. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА

Очікувані результати: учень визначає суттєві ознаки понять “господарство”, “галузь”; називає галузі виробничої й невиробничої сфер; характеризує особливості територіальної структури господарства.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник географії, атлас, карта “Господарство”, контурні карти.

Опорні поняття: територіальна структура господарства, спеціалізація, промисловий центр, промисловий вузол, промисловий район,

фактори розміщення підприємств різних галузей.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності

Розміщення виробництва – одне з головних питань в економічній і соціальній географії. Ви дізнаєтеся, як різні фактори впливають на розміщення теплових та атомних електростанцій, підприємств чорної та кольорової металургії, машинобудівних заводів і хімічних комбінатів; визначають спеціалізацію сільського господарства. Ці знання стануть у пригоді багатьом з вас, особливо тим, хто пов’яже своє майбутнє життя з підприємницькою діяльністю.

II. Актуалізація опорних знань

Як ви вважаєте, на

розміщення яких галузей найбільше впливає наявність мінеральних ресурсів? наявність кваліфікованих трудових ресурсів?

Які великі підприємства є у вашій області (республіці)?

Які види сировини вони використовують у процесі виробництва?

III. Перевірка домашнього завдання

Географічний диктант

Клас поділяється по рядах на два варіанти, у кожному з яких галузям виробничій та невиробничій сферам господарства відповідають певні цифри. Наприклад: галузі виробничої сфери – 1, 2; галузі невиробничої сфери – 3, 4.

Питання

1) До складу цієї сфери входить промисловість.

2) Надання послуг населенню – одне з головних завдань цієї сфери господарства.

3) Основним завданням галузей цієї сфери є виробництво матеріальних благ.

4) До складу цієї сфери входить освіта.

5) У розвинених країнах більшість працівників зайнята саме в цій сфері господарства.

6) Одна з галузей цієї сфери займається вирощуванням сільськогосподарських культур.

7) До складу цієї сфери входить транспорт.

Відповіді першого варіанта: 1, 3, 1, 3, 3, 1, 1.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Поняття про територіальну структуру господарства

Промисловий центр, промисловий вузол, промислові райони.

– Випишіть визначення понять “територіальна структура господарства”, “промисловий центр”, “промисловий вузол”, “промисловий район”.

2. Фактори, що впливають на розміщення підприємств різних галузей

Кожна територія характеризується низкою факторів, що визначають її придатність для ефективної роботи конкретного підприємства:

– сировинний,

– транспортний,

– паливно-енергетичний,

– споживчий,

– трудовий (фактор трудових ресурсів),

– водний,

– територіальної концентрації,

– науково-технічного прогресу,

– комбінування й кооперування,

– екологічний.

V. Закріплення матеріалу

– Позначте на контурній карті райони, де було б доцільно збудувати такі підприємства: нафтопереробний завод, швейну фабрику, гідроелектростанцію, меблеву фабрику, завод залізобетонних конструкцій.

– Обгрунтуйте свої пропозиції щодо розміщення цих підприємств.

– Наведіть приклади непродуманого розміщення підприємства. Обгрунтуйте свою точку зору.

VI. Домашнє завдання

Для записів:


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА - Плани-конспекти уроків по географії


ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА