Територіальний поділ України

Географія
Економічна і соціальна географія України

Територіальний поділ України

Різні регіони нашої країни відрізняються один від одного не тільки природними, а й економічними умовами та трудовими ресурсами. Так, на одній території виробляють метал і машини, на іншій вирощують цукровий буряк чи видобувають вугілля. Спеціалізуючись на виробництві певної продукції, кожний регіон забезпечує нею інші регіони країни, а одержує те, у чому має потребу. Такий поділ праці між окремими територіями називається географічним, або територіальним.

/> Спеціалізація окремої території складається історично. Із розвитком господарства вона може змінюватися. Унаслідок географічного поділу праці формуються економічні райони – території, що відрізняються одна від одної своєю спеціалізацією. Україна є найбільшою за територією державою Європи, отже має певні внутрішні територіальні особливості.
У нинішніх умовах на територіальний поділ єдиного економічного простору нашої країни великий вплив мають особливості географічного положення різних її частин. Ті з них, що виходять до морів або межують з економічно та політично стабільними державами,
мають кращі умови для створення вільних економічних зон, проникнення іноземного капіталу та міжнародного співробітництва, ніж інші райони. Окремі з них мають сприятливі природні умови для розвитку рекреаційного господарства та міжнародного туризму.
Економічні райони – це територіально компактні частини країни, що виділяються за ознаками природно-географічного, виробничого і трудового потенціалів, спеціалізації і рівня розвитку господарства, особливостями економічної ситуації. Основним у їх визначенні є принцип економічної завершеності. Він дає змогу передбачати напрями ефективного господарювання з найменшими затратами. При цьому райони спеціалізуються саме на тих галузях, які за існуючих умов можуть розвиватися найкраще.
Природні, соціально-економічні, історичні та інші чинники зумовили виділення в Україні дев’ятьох економічних районів (рис. 41, табл. 13):
– Донецького (Донецька та Луганська області);
– Придніпровського (Дніпропетровська та Запорізька області);
– Північно-Східного (Харківська, Полтавська та Сумська області);
– Столичного (Київська, Чернігівська та Житомирська області);
– Центрального (Черкаська та Кіровоградська області);
– Подільського (Вінницька, Хмельницька та Тернопільська області);
– Північно-Західного (Волинська та Рівненська області);
– Карпатського (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області);
– Причорноморського (Автономна Республіка Крим, Одеська, Миколаївська та Херсонська області).
 Територіальний поділ УкраїниРис. 41. Територіальний поділ України
Таблиця 13
Економічні райони України

Донецький53,27,25Кам’яне вугілля, ртутні руди, кухонна сіль, родючі грунти, рибні ресурси Азовського моряВугільна, чорна металургія, хімічна, машинобування, промисловість будівельних матеріалів, електроенергетикаМолочне скотарство, птахівництво, овочівництво, вирощування зернових культурДонецьк, Маріуполь, Луганськ, Горлівка, Макіївка, Краматорськ, Слов’янськВисокий
Придніпровський59,15,44Залізні, манганові й титанові руди, кам’яне вугілля, гідроресурси, рекреаційні ресурси, родючі грунтиЗалізорудна, вугільна, електроенергетика, машинобудування, чорна і кольорова металургія, харчоваЗернове господарство, вирощування соняшнику, садівництво, м’ясо-молочне скотарство, птахівництвоДніпропетровськ, Запоріжжя, Кривий Ріг, Енергодар, Нікополь, Дніпродзержинськ, НовомосковськВисокий
Північно-Східний84,05,78Природний газ, нафта, кухонна сіль, будівельні матеріали, родючі грунти, залізні рудиМашинобудування, харчова, хімічна, промисловість будівельних матеріалів, електроенергетика, газоваЗернове господарство, вирощування цукрових буряків і соняшнику, садівництво, овочівництво, м’ясо-молочне скотарствоХарків, Полтава, Кременчук, СумиВищий за середній
Столичний90,77,03Торф, будівельні матеріали, ліс, водні ресурси, частково родючі грунтиМашинобудування, легка, харчова, хімічнаМолочно-м’ясне скотарство, овочівництво, хмелярство, картоплярство, вирощування цукрових буряків і льонуКиїв, Чернігів, Біла Церква, ЖитомирВищий за середній (за рахунок Києва)
Центральний45,52,5Родючі грунти, буре вугілля, нікелеві й уранові руди, будівельні матеріалиХарчова, машинобудування, хімічнаЗернове господарство, вирощування цукрових буряків, соняшнику, садівництво, м’ясо-молочне скотарствоЧеркаси, КіровоградНевисокий
Подільський60,94,3Родючі грунтиХарчова, легка, окремі галузі хімії і машинобудуванняЗернове господарство, вирощування цукрових буряків, овочівництво, садівництвоВінниця, Тернопіль, Хмельницький, НетішинНевисокий
Північно-Західний40,32,22Кам’яне вугілля, торф, водні та лісові ресурсиЕлектроенергетика, вугільна, окремі галузі машинобудування, легкої, харчової і хімічної промисловостіКартоплярство, льонарство, молочне скотарствоРівне, Луцьк, КузнецовськНевисокий
Карпатський56,66,2Кам’яне вугілля, калійна і кухонна солі, самородна сірка, нафта, ліс, рекреаційні ресурсиМашинобудування, хімічна, лісова, харчова, легкаСадівництво, виноградарство, льонарство, молочно-м’ясне скотарствоЛьвів, Івано-Франківськ, Калуш, ЧернівціСередній
Причорноморський113,47,25Родючі грунти, рекреаційні та рибні ресурси, соліМашинобудування, харчова, хімічна електроенергетикаЗернове господарство, садівництво, виноградарство, вирощування соняшнику, овочівництво, баштанництво, рибальствоОдеса, Миколаїв, Херсон, Сімферополь, КерчСередній


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Територіальний поділ України - Довідник з географії


Територіальний поділ України