ТЕРИТОРІАЛЬНІСТЬ

Екологія – охорона природи

ТЕРИТОРІАЛЬНІСТЬ – 1) механізм самороз’єднування в просторі особин і груп організмів; 2) властивість більшості тварин триматися певної території чи акваторії впродовж життя й охороняти цей простір від проникнення ін. особин того самого виду.
ТЕРИТОРІАЛЬНІСТЬ - Довідник з екології


ТЕРИТОРІАЛЬНІСТЬ