ТЕРМОПЕРІОДИЗМ

Екологія – охорона природи

ТЕРМОПЕРІОДИЗМ – реакція рослин на періодичну зміну підвищених та понижених температур, що виражається в зміні процесів росту і розвитку та пов’язана з пристосуванням онтогенезу до закономірних змін температурних умов протягом доби та річного циклу.
ТЕРМОПЕРІОДИЗМ